Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 21.
  mgr Miłosz Kłosowiak

  Wymiana informacji w sprawach podatkowych a ochrona praw podatnika

  • Promotor: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
  • Data obrony: 10.05.2021r.
  • Status: zamknięty
 2. 22.
  mgr Maksymilian Tomica

  Administracyjnoprawne aspekty zrównoważonego rozwoju transportu lądowego. Zagadnienia wybrane

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska
  • Data obrony: 10.05.2021r.
  • Status: zamknięty
 3. 23.
  mgr Maciej Ferenc

  Zasada skuteczności prawa unijnego w świetle gwarancji prawa jednostki do skutecznej ochrony sądowej w prawie europejskim na przykładzie współpracy sądowej w sprawach karnych

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 25.03.2021r.
  • Status: zamknięty
 4. 24.
  mgr Agnieszka Wojciechowska

  Prawo dostępu do edukacji dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 25.03.2021r.
  • Status: zamknięty
 5. 25.
  mgr Tomasz Szpojankowski

  Ingerencja władzy publicznej w prawo własności w procesie inwestycyjno- budowlanym w polskim systemie prawnym

  • Promotor: prof. dr hab. Hubert Izdebski
  • Data obrony: 24.03.2021r.
  • Status: zamknięty
 6. 26.
  mgr Joanna Urszula Mazur

  Prawo dostępu do informacji dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec zakazu dyskryminacji w prawie europejskim

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 03.02.2021r.
  • Status: zamknięty
 7. 27.
  mgr Roman Gąszczyk

  Umowa o usługi - uwagi de lege lata i wnioski de lege ferenda

  • Promotor: prof. dr hab. Adam Brzozowski
  • Data obrony: 01.02.2021r.
  • Status: zamknięty
 8. 28.
  mgr Agnieszka Kalinowska-Wójcik

  Znaczenie zwyczaju w polskim prawie parlamentarnym.

  • Promotor: prof. dr hab. Marek Zubik
  • Data obrony: 18.01.2021r.
  • Status: zamknięty
 9. 29.
  mgr Piotr Frątczak

  Rola prawa bankowego prywatnego w regulacji działalności bankowej - analiza na podstawie wybranych konstrukcji umownych

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 10. 30.
  mgr Dawid Rejmer

  Regulacja bilansowych aspektów połączenia spółek w kodeksie spółek handlowych i innych ustawach

  • Promotor: dr hab. Artur Nowacki
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty