Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Stypendia

Stypendium na rok akademicki 2022/2023

Forma składania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2021/2022 doktoranci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb. Wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. Datą wszczęcia postępowania w sprawie przyznania stypendium jest dzień złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb.

Doktoranci  mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów w USOSweb od 12 września br. do 17 października br.

Wszelkie Państwa pytania w kwestiach merytorycznych i technicznych związane z procedurą przyznawania stypendiów dla doktorantów proszę kierować na adres mailowy stypendia.usos@uw.edu.pl

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 pojawią się w systemie USOSweb w zakładce z wnioskami.


Składanie wniosków

Stypendium specjalne

Wnioski należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW

Stypendium socjalne oraz zapomoga

Wnioski należy składać w Biurze Spraw Pomocy Materialnej