Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Opłaty

Opłata za elektroniczną legitymację studencką: 
(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28.09.2018r. Rozdział 9 § 36)

Uniwersytet Warszawski Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
opłata za wydanie legitymacji

  • pierwsza ELS: 22 zł
  • duplikat ELS: 33 zł