Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych.

Studia przeznaczone są do wszystkich zainteresowanych nauką o administracji i prowadzone są przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także przez pracowników Polskiej Akademii Nauk.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

70

3 semestry

polski

studia podyplomowe

5250 zł

(1) Opłata jednorazowa za całość studiów – 5 250 zł. (płatność do dnia 10. października) Istnieje możliwość płatności semestralnej: I semestr – 1 750 zł /płatność do dnia 10.października, II semestr – 1 850 zł /płatność do dnia 15. stycznia, III semestr – 1 950 zł /płatność do dnia 15. marca.

Cel studiów

Studia przeznaczone dla wszystkich osób pragnących pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę, uzyskując najwyższy zaawansowany merytorycznie poziom wykształcenia akademickiego.

Co oferujemy

Studium podzielone jest na 3 semestry obejmujące łącznie 285 godzin zajęć odbywających się podczas zjazdów weekendowych. Mają one miejsce przeciętnie raz w miesiącu przez dwa dni w godzinach 9.00-18.00. Każdy z semestrów obejmuje 4 egzaminy, zaś w semestrach II i III należy dodatkowo zaliczyć seminarium i konwersatoria.

Kadra

Jacek Jagielski
prof. dr hab.

Jacek Jagielski

Andrzej Zakrzewski
prof. dr hab.

Andrzej Zakrzewski

Marek Zubik
prof. dr hab.

Marek Zubik

Cezary Banasiński
prof. ucz. dr hab.

Cezary Banasiński

Ryszard Piotrowski
prof. ucz. dr hab.

Ryszard Piotrowski

Andrzej Wach
prof. ucz. dr hab.

Andrzej Wach

Paweł Wojciechowski
prof. ucz. dr hab.

Paweł Wojciechowski

Marek Grzybowski
prof. ucz. dr

Marek Grzybowski

Alicja Sieczych-Drzewiecka
dr

Alicja Sieczych-Drzewiecka

Jowanka Jakubek-Lalik
dr

Jowanka Jakubek-Lalik

Agnieszka Zwolińska
dr

Agnieszka Zwolińska

Przedmioty główne

Semestr I

 • Podstawowe pojęcia prawoznawstwa – 10 godz.
 • Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego – 10 godz.
 • Nauka administracji i zagadnień ustroju samorządu terytorialnego – 20 godz.
 • Współczesne ustroje polityczne – 20 godz.
 • Prawo administracyjne – 20 godz.
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i handlowego – 20 godz.

Semestr II

 • Prawo administracyjne – 10 godz.
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i handlowego – 10 godz.
 • Prawo administracyjne-gospodarcze – 20 godz.
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy – 15 godz.
 • Seminarium I – 15 godz.
 • Konwersatorium I – 10 godz.
 • Konwersatorium II – 10 godz.

Semestr III

 • Wybrane zagadnienia prawa rolnego – 15 godz.
 • Wybrane zagadnienia prawa finansowego – 15 godz.
 • System postępowania administracyjnego – 20 godz.
 • Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego – 10 godz.
 • Seminarium II – 15 godz.
 • Konwersatorium III – 10 godz.
 • Konwersatorium IV – 10 godz

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji i posiada stosowne umiejętności i wiedzę.