Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program studiów

Semestr I

 • Wprowadzenie do administracji publicznej i prawa administracyjnego (8 godz.)
 • Ustrój administracji publicznej (10 godz.)
 • Podstawowe problemy zarządzania i organizacji w urzędzie administracji (8 godz.)
 • Procedura administracyjna (12 godz.)
 • Finanse publiczne (18 godz.)
 • Podstawy rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych (10 godz.)
 • Teoretyczne i prawne aspekty kontroli i nadzoru (10 godz.)
 • Prawny system kontroli administracji publicznej (10 godz.)
 • Nadzór w zdecentralizowanej administracji publicznej (6 godz.)
 • Konwersatorium I  (5 godz.)
 • Konwersatorium II (5 godz.)

Semestr II

 • Kontrola wewnętrzna w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej (16 godz.)
 • Organizacja i technika kontroli wewnętrznej (14 godz.)
 • Procedury w kontroli wewnętrznej (8 godz.)
 • Kontrola finansowa (8 godz.)
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach finansów publicznych (16 godz.)
 • Metodyka i techniki audytu (20 godz.)
 • Procedura realizacyjna audytu (18 godz.)
 • Konwersatorium III (5 godz.)
 • Konwersatorium IV (5 godz.)
 • Seminarium dyplomowe (6 godz.)