Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program studiów

 • Prawo cywilne, zasady odpowiedzialności za szkodę
 • Postępowanie cywilne, tryb dochodzenia odszkodowania
 • Prawo administracyjne, wydawanie decyzji i ich zaskarżanie
 • Postępowanie administracyjne z uwzględnieniem trybu odwoławczego
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Ubezpieczenia emerytalne (I, II, III filar)
 • Ubezpieczenia chorobowe
 • Ubezpieczenia rentowe
 • Ubezpieczenia wypadkowe
 • Zaopatrzenie służb mundurowych
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych
 • Ubezpieczenia osobowe
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenia finansowe
 • Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń
 • Prawo Unii Europejskiej