Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Polityka prawa wobec samorządów zawodowych. W stronę modelu refleksyjnego tworzenia prawa.

Kierownik: dr paweł Skuczyński

Zobacz szczegóły

Konwersja nieważnych czynności prawnychanaliza funkcjonalna i prawnoporównawcza

Kierownik: dr Magdalena Bławat

Zobacz szczegóły

Wpływ zasady godności człowieka na konstrukcje odpowiedzialności w prawie karnym.

Kierownik: dr Krzysztof Szczucki

Zobacz szczegóły

Wpływ orzecznictwa europejskich sądów konstytucyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE na kształtowanie uniwersalnej treści wolności komunikowania się w Europie w dobie rozwoju technologicznego.

Kierownik: prof. dr hab. Marek Zubik

Zobacz szczegóły

Odpowiedzialność deliktowa hostprowiderów za treści generowane przez użytkowników

Kierownik: Anna Karwowska

Zobacz szczegóły

Prawne i polityczne aspekty eksploatacji europejskich systemów nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS

Kierownik: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostzrewa prof. UW

Zobacz szczegóły

Odstąpienie od umowy jako środek ochrony przed naruszeniem zobowiązaniafunkcjonalna analiza polskiej regulacji w świetle europeizacji prawa prywatnego

Kierownik: Karolina Pasko

Zobacz szczegóły

Naruszenie obowiązków ostrożności jako podstawa odpowiedzialności deliktowej za czyn własny

Kierownik: dr Witold Borysiak

Zobacz szczegóły

Pojęcie dylematu w etyce prawniczej i edukacji etycznej prawników

Kierownik: dr Paweł Skuczyński

Zobacz szczegóły

Renacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrznrgo Unii Europejskiej

Kierownik: dr hab. Robert Grzeszczak prof. UW

Zobacz szczegóły