Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych, Program Dialog

Kierownik: dr Krzysztof Szczucki

Zobacz szczegóły

Status ofiar zbrodni międzynarodowych w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Charakterystyka praw procesowych i form naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonymperspektywa historyczna i współczesna.

Kierownik: Pratryk Gacka

Zobacz szczegóły

Solidarystyczna wizja państwa i prawa: aktualność koncepcji Leona Duguit w polskiej i francuskiej kulturze prawnej.

Kierownik: Michał Sopiński

Zobacz szczegóły

Przeszczepienie szwajcarskiego prawa cywilnego do Turcjiteoria i praktyka jego funkcjonowania w społeczeństwie islamskim.

Kierownik: Michał Tutaj

Zobacz szczegóły

Pełnomocnictwo w stosunkach niemajątkowych. Pełnomocnictwo do wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu medycznego.

Kierownik: Albert Pielak

Zobacz szczegóły

Skrajne ubóstwo jednostki jako kategoria konstytucyjna

Kierownik: dr Adam Ploszka

Zobacz szczegóły

Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych

Kierownik: mgr Aleksandra Orzeł

Zobacz szczegóły

The Land of Monks: the Rise of Monasticism in Egypt. Drugi dar Nilu, czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Kierownik: dr Maria Nowak

Zobacz szczegóły

Polityka prawa pracy po początku kryzysu ekonomicznego w Polsce. Segmentacja rynku pracy i naruszenia.

Kierownik: Karol Muszyński

Zobacz szczegóły

Ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych w przypadku rezygnacji ze statusu spółki giełdowej. Analiza polskich regulacji w kontekście przepisów europejskich.

Kierownik: Magdalena Zmysłowska

Zobacz szczegóły