Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

K

Nazwisko

Kaliściak

Imię

Magdalena

Tytuł zawodowy

mgr

Jednostka organizacyjna

Administracja Wydziału Prawa i Administracji

Nazwisko

Kłosowska

Imię

Joanna

Tytuł zawodowy

mgr

Jednostka organizacyjna

Administracja Wydziału Prawa i Administracji

Nazwisko

Kłosowska

Imię

Iwona Irena

Tytuł zawodowy

mgr

Jednostka organizacyjna

Administracja Wydziału Prawa i Administracji

Nazwisko

Kozera

Imię

Elżbieta Jadwiga

Tytuł zawodowy

mgr

Jednostka organizacyjna

Administracja Wydziału Prawa i Administracji

Nazwisko

Krzysztoforska

Imię

Amelia Alicja

Tytuł zawodowy

mgr inż.

Jednostka organizacyjna

Administracja Wydziału Prawa i Administracji

Nazwisko

Kurdej

Imię

Kamil Wojciech

Tytuł zawodowy

mgr

Jednostka organizacyjna

Administracja Wydziału Prawa i Administracji

Nazwisko

Kwaśniewska-Pawliczek

Imię

Urszula Jolanta

Tytuł zawodowy

mgr

Jednostka organizacyjna

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

Nazwisko

Klukowski

Imię

Mateusz

Tytuł zawodowy

inż.

Jednostka organizacyjna

Administracja Wydziału Prawa i Administracji Sekcja Obsługi Komputerów

Nazwisko

Kasperska

Imię

Iwona Jadwiga

Tytuł zawodowy

Jednostka organizacyjna

Administracja Wydziału Prawa i Administracji Obsługa Wydziału Prawa i Administracji

Nazwisko

Klabińska

Imię

Katarzyna Magdalena

Tytuł zawodowy

Jednostka organizacyjna

Administracja Wydziału Prawa i Administracji

Nazwisko

Klukowski

Imię

Wojciech

Tytuł zawodowy

Jednostka organizacyjna

Administracja Wydziału Prawa i Administracji Obsługa Wydziału Prawa i Administracji

Nazwisko

Kopaczewska

Imię

Anna Katarzyna

Tytuł zawodowy

Jednostka organizacyjna

Administracja Wydziału Prawa i Administracji Obsługa Wydziału Prawa i Administracji