Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 11.
  mgr Anna Boguska

  Europejskie układy ramowe

  • Promotor: dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. ucz.
  • Data obrony: 06.03.2023r.
  • Status: zamknięty
 2. 12.
  mgr Michał Bałdowski

  Administracyjnoprawne aspekty cross listingu w świetle zasady ochrony inwestora na rynku kapitałowym

  • Promotor: dr hab. Marcin Dyl prof. ucz.
  • Data obrony: 23.01.2023r.
  • Status: zamknięty
 3. 13.
  mgr Magdalena Trzaskowska-Słyś

  Uwarunkowania ugody zawieranej przez jednostki sektora finansów publicznych

  • Promotor: prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz
  • Data obrony: 23.01.2023r.
  • Status: zamknięty
 4. 14.
  mgr Piotr Frątczak

  Rola prawa bankowego prywatnego w regulacji działalności bankowej - analiza na podstawie wybranych konstrukcji umownych

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 5. 15.
  mgr Dawid Rejmer

  Regulacja bilansowych aspektów połączenia spółek w kodeksie spółek handlowych i innych ustawach

  • Promotor: dr hab. Artur Nowacki
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 6. 16.
  mgr Włodzimierz Rojek

  Instytucja sędziego pokoju w Kanadzie na tle porównawczym

  • Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 7. 17.
  mgr Marta Sznajder

  Pozycja prawna używaczy w prawie patentowym

  • Promotor: prof. dr hab. Monika Dąbrowska
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty