Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  mgr Anna Hlebicka-Józefowicz

  Wstępne rozpoznanie skargi konstytucyjnej

  • Promotor: prof. dr hab. Marcin Wiącek
  • Data obrony: 09.12.2019r.
  • Status: zamknięty
 2. 2.
  mgr Tomasz Trocki

  Wpływ ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na dopuszczalnośc potrącenia ustawowego i umownego

  • Promotor: dr hab. Beata Kozłowska-Chyła
  • Data obrony: 09.12.2019r.
  • Status: zamknięty
 3. 3.
  mgr Wiktoria Osdoba

  Podstawy normatywne nowej regulacji Rynku Rolnego w Unii Europejskiej

  • Promotor: prof dr hab. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 09.12.2019r.
  • Status: zamknięty
 4. 4.
  mgr Aleksandra Orzeł-Jakubowska

  Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych

  • Promotor: PROF. DR HAB. Karol Weitz
  • Data obrony: 25.11.2019r.
  • Status: zamknięty
 5. 5.
  mgr Agata Miętek

  Swoboda umów oraz jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy

  • Promotor: PROF. DR HAB. Łukasz Pisarczyk
  • Data obrony: 09.10.2019r.
  • Status: zamknięty
 6. 6.
  mgr Michał Przychoda

  Uprzywilejowanie wspólnika w umowie spółki z o.o.

  • Promotor: DR HAB. Konrad Osajda
  • Data obrony: 07.10.2019r.
  • Status: zamknięty
 7. 7.
  mgr Radosław Maruszkin

  Zastosowanie dyrektywy w relacji horyzontalnej

  • Promotor: DR HAB. Anna Zawidzka-Łojek
  • Data obrony: 30.09.2019r.
  • Status: zamknięty
 8. 8.
  mgr Monika Glinka

  Bezpieczeństwo organizacyjne funduszy inwestycyjnych - zagadnienia administracyjnoprawne

  • Promotor: PROF. DR. HAB. Marcin Dyl
  • Data obrony: 30.09.2019r.
  • Status: zamknięty
 9. 9.
  mgr Michał Rynkowski

  Postępowania dyscyplinarne w sprawach dopingowych - zagadnienia prawnomiędzynarodowe i prawnoporównawcze

  • Promotor: DR HAB. Mateusz Pilich
  • Data obrony: 30.09.2019r.
  • Status: zamknięty
 10. 10.
  mgr Iwona Głowacka

  Wpływ otoczenia regulacyjnego na rozwój upraw i produkcji tytoniu w Polsce oraz znaczenie sektora tytoniowego dla gospodarki krajowej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 30.09.2019r.
  • Status: zamknięty