Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 11.
  mgr Adam Barcikowski

  Opodatkowanie podatkiem majątkowym obrotów spekulacyjnych instrumentami pochodnymi - koncepcja de lege ferenda

  • Promotor: prof. dr hab. Witold Modzelewski
  • Data obrony: 28.06.2021r.
  • Status: zamknięty
 2. 12.
  mgr Sylwia Adamczyk-Kaczmara

  Nadużycie prawa a zasada neutralności podatku od wartości dodanej

  • Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska
  • Data obrony: 28.06.2021r.
  • Status: zamknięty
 3. 13.
  mgr Jędrzej Pliszka

  Pojęcie państwa w polskiej nauce prawa konstytucyjnego: 1918-2018 (na tle niemieckiej i francuskiej teorii państwa)

  • Promotor: Prof. dr. hab. Janusz Trzciński
  • Data obrony: 28.06.2021r.
  • Status: zamknięty
 4. 14.
  mgr Anna Sadkowska

  Model nadzoru rynku w systemach oceny zgodności

  • Promotor: dr hab. Cezary Banasiński prof. ucz.
  • Data obrony: 21.06.2021r.
  • Status: zamknięty
 5. 15.
  mgr Katarzyna Chojecka

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny w sieci bezpieczeństwa bankowego – aspekty administracyjnoprawne

  • Promotor: dr hab. Paweł Wajda prof. ucz.
  • Data obrony: 21.06.2021r.
  • Status: zamknięty
 6. 16.
  mgr Michał Dorociak

  Wpływ ram prawnych restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Unii Europejskiej na dyscyplinę rynkową w sektorze bankowym.

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 16.06.2021r.
  • Status: zamknięty
 7. 17.
  mgr Małgorzata Brulińska

  Prawne aspekty przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy w Polsce na tle prawa międzynarodowego

  • Promotor: dr hab. Karol Karski, prof. ucz.
  • Data obrony: 16.06.2021r.
  • Status: zamknięty
 8. 18.
  mgr Diana Kazimierska

  Taktyka obrończa i aktywność obrońców w sprawach zabójstw (ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania „dowodu naukowego ”)

  • Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
  • Data obrony: 14.06.2021r.
  • Status: zamknięty
 9. 19.
  mgr Anna Dzik

  Sukcesja statusu karnoprocesowego spółki kapitałowej

  • Promotor: dr hab. Szymon Pawelec prof. ucz.
  • Data obrony: 14.06.2021r.
  • Status: zamknięty
 10. 20.
  mgr Łukasz Gołaszewski

  Konflikty o dziesięciny w dawnej Rzeczypospolitej. Aspekty prawne i społeczne na przykładzie parafii Kobylin na przełomie XVI-XVII wieku

  • Promotor: dr hab. Adam Moniuszko
  • Data obrony: 20.05.2021r.
  • Status: zamknięty