Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Aktualności

W dniu 24 marca 2021 r. o godz. 18.30 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Środowisko Prawne 2020!

Tym razem we współpracy z Państwową Agencją Atomistyki oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska zorganizujemy debatę pt. Prawne aspekty energetyki jądrowej. Proces inwestycyjny i projektowane zmiany.

Naszymi gośćmi będą:
Dr Łukasz Młynarkiewicz, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Dr Tomasz Nowacki, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Spotkanie transmitowane będzie na profilu fb Klimat na WPiA UW oraz w aplikacji Zoom.

Problematyka prawna związana z energią jądrową cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Nadzieje związane z nią w kontekście ochrony środowiska, klimatu oraz bezpieczeństwa energetycznego pozwala uznać tę materię za pierwszorzędną dla przyszłości. Zagadnienia szeroko rozumianego prawa atomowego wiążą wiele gałęzi prawa i cechują się własną
specyfiką. Przez meandry tego prawa poprowadzą wybitni specjaliści łączący pracę naukową i praktykę w tym obszarze – dr Łukasz Młynarkiewicz (Prezes Państwowej Agencji
Atomistyki) oraz dr Tomasz Nowacki (dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska). Prelegenci przedstawią kamienie milowe prawa
atomowego, jego źródła, plany i terminy dotyczące energii jądrowej oraz wyzwania prawne, które się z nimi wiążą. Słuchacze spotkania poznają kształt prawny i etapy procesu
inwestycyjnego mającego prowadzić do powstania pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Co istotne, goście przedstawią projektowane zmiany dotyczące tego procesu, niedawno
zasygnalizowane w wykazie prac legislacyjnych. Nie zabraknie także informacji dotyczących kształtu i funkcjonowania administracji związanej z energią jądrową, w szczególności na
temat roli i pozycji prawnej organu jakim jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, oraz zadań w tym obszarze Ministra Klimatu i Środowiska.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1068992073591783


23 lutego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Środowisko Prawne 2020, projektu organizowanego przez Zespół przy wsparciu z programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Gościem Zespołu był prof. dr hab. Szymon Malinowski, Dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN, czołowy ekspert i popularyzator wiedzy o klimacie w Polsce.

Profesor Szymon Malinowski wygłosił wykład pt. „Klimat, bioróżnorodność, granice planetarne i
my"

Link do nagrania ze spotkania dostępny jest pod adresem: https://fb.watch/4nuySa4Sgn/


17 marca odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Środowisko Prawne 2020, projektu organizowanego przez Zespół przy wsparciu z programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Spotkanie pt. „Dlaczego Atom?” miało formułę debaty.

Gośćmi Zespołu byli:
Anna Przybyszewska, Instytut Sobieskiego
Kacper Szulecki, University of Oslo

Link do nagrania ze spotkania dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/events/265114265212444


8 grudnia 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Środowisko Prawne 2020, projektu organizowanego przez Zespół przy wsparciu z programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Gościem Zespołu był dr Visa A.J. Kurki, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Helsińskiego, zajmujący się szeroko pojętą teorią i filozofią prawa, w szczególności problemem statusu zwierząt i sztucznej inteligencji. Dr Kurki wygłosił wykład pt. "Legal personhood and animal rights", przedstawiając w nim ideę przyznania zwierzętom osobowości prawnej.

Zapis wideo spotkania jest dostępny na stronie fb Zespołu: https://fb.watch/2on7WRqTIZ/


Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu Środowisko Prawne 2020!

24 listopada 2020 o 15:00 naszym gościem będzie p. dr hab. Aleksander Grubrynowicz, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego WPiA UW, który opowie o wpływie problemów środowiskowych na rynek finansowy oraz o potencjalnym wykorzystaniu instrumentów rynkowych do ochrony środowiska.

Po wykładzie dr. hab. Gubrynowicza zapraszamy do zadawania pytań i dyskusji.

Link do spotkania zostanie zamieszczony na stronie wydarzenia oraz udostępniony na stronie fb Zespołu Klimat na WPiA UW.

https://www.facebook.com/events/676455046593233

______________________

Projekt Środowisko Prawne 2020 to cykl powiązanych ze sobą tematycznie spotkań z zakresu ekologii społecznej.

Naszymi gośćmi będą badacze i praktycy z kraju i zagranicy, zajmujący się naukami przyrodniczymi, społecznymi, a nawet humanistyką. To interdyscyplinarne podejście uzasadnia sama istota prawa ochrony środowiska, czy szerzej istota prawa jako takiego, jako że organizacja życia społecznego wpływa na środowisko w takim samym stopniu, jak środowisko wpływa na organizację życia społecznego.

Celem projektu jest poszerzenie dotychczasowych horyzontów i wywołanie debaty akademickiej na tematy takie, jak np. katastrofa klimatyczna, energia atomowa czy etyczny status zwierząt. Spotkania są adresowane do całego środowiska akademickiego: studentów, absolwentów i wykładowców, a także uczniów zainteresowanych studiami na WPiA UW.

Projekt jest realizowany przy wsparciu z programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. 


Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z września 2020 r. w sprawie zmiany systemu tworzenia i powiększania parków narodowych


Szanowni Państwo,

zachęcamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, którym nie jest obca troska o środowisko, do zapoznania się i poparcia zamieszczonego niżej listu otwartego skierowanego do Kandydatów na Rektora i społeczności akademickiej UW zawierającego postulaty podjęcia różnorodnych działań związanych z ochroną środowiska.

Inicjatywa sformułowania takich postulatów powstała w ramach aktywności Zespołu badawczego ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności funkcjonującego od niedawna na Naszym Wydziale.List podpisali:

prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska (Wydział Prawa i Administracji)
dr Aleksander Jakubowski (Wydział Prawa i Administracji)
dr Paweł Marcisz (Wydział Prawa i Administracji)
dr Maria Nowak (Wydział Prawa i Administracji)
dr Karolina Panfil (Wydział Prawa i Administracji)
dr Magdalena Porzeżyńska (Wydział Prawa i Administracji)
dr Robert Rybski (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Paweł Waszkiewicz (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Robert Wiśniewski (Instytut Historyczny)
dr hab. Marta Wiśniewska (Centrum Nowych Technologii)
dr Dobrochna Zielińska (Instytut Archeologii)
dr hab. Anna Wodzińska (Instytut Archeologii)
dr Paweł Nowakowski (Instytut Historyczny)
dr Joanna Wegner (Instytut Archeologii)
dr Grzegorz Ochała (Instytut Archeologii)
prof. dr hab. Adam Łajtar (Instytut Archeologii)
mgr Tomasz Płóciennik (Instytut Archeologii)
dr Adam Gendźwiłł (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)
mgr Szymon Maślak (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej)
prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (Wydział Prawa i Administracji)
mgr Jan Sowa (Wydział Prawa i Administracji)
mgr Łukasz Gołaszewski (Wydział Prawa i Administracji)
dr Paweł Skuczyński (Wydział Prawa i Administracji)
dr Dagmara Wielgosz-Rondolino (Instytut Archeologii)
dr Jan Kwapisz (Instytut Filologii Klasycznej)
prof. dr hab. Maria Zabłocka (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Zuzanna Benincasa, prof. UW (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Krystyna Stebnicka (Instytut Historyczny)
dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)
prof. dr hab. Szymon Malinowski (Wydział Fizyki)
dr Aleksander Grebieniow (Wydział Prawa i Administracji)
Kacper Żochowski (Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych)
dr Marzena Wojtczak (Wydział Prawa i Administracji)
dr Adam Kryszeń (Wydział Orientalistyczny)
dr hab. Aleksander Wolicki (Instytut Historyczny)
dr Grzegorz Pac (Instytut Historyczny)
dr Stanisław Kordasiewicz (Wydział „Artes Liberales”)
dr Cezary Błaszczyk (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Tomasz Derda, prof. UW (Instytut Archeologii)
prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer (Instytut Historyczny)
dr hab. Barbara Wagner (Wydział Chemii)
dr Miłosz Panfil (Wydział Fizyki)
dr hab. Kamila Pronińska (Instytut Stosunków Międzynarodowych)
dr Agnieszka Wiltos (Wydział Polonistyki)
dr hab. Maciej Bernatt (Wydział Zarządzania)
dr Dagmara Woźniakowska-Fajst (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)
dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene (Instytut Nauk Politycznych)
mgr Jolanta Jabłonowska-Taracha (Instytut Archeologii)
mgr Katarzyna Borkowska (Instytut Filologii Klasycznej)
doktor Barbara Brzuska (Instytut Filologii Klasycznej)
dr Tomasz Lasocki (Wydział Prawa i Adminsitracji)
Michał Pawłowski (Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych)
Julia Wróblewska (Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych)
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji)
dr Magdalena Bławat (Wydział Prawa i Administracji)
Ryszard Kolasiński
dr hab. prof. ucz. Jakub Urbanik (Wydział Prawa i Administracji)
Marta Gospodarczyk (Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych)
prof. dr hab. Paweł Strzelecki (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
mgr Joanna Mazur (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Magdalena Bieniak-Nowak (Wydział Filozofii i Socjologii)
dr hab. Krzysztof Łapiński (Wydział Filozofii i Socjologii)
mgr Magdalena Mroczek (Wydział Prawa i Administracji)
dr Adam Ploszka (Wydział Prawa i Administracji)
Hubert Taładaj (Wydział Prawa i Administracji)
Monika Woźniak (Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych)
Martyna Figiel (Wydział Prawa i Administracji)
Marta Kolarz (Wydział Prawa i Administracji)
Ariel Sławiński (Wydział Prawa i Administracji)
Justyna Kanas (Wydział Prawa i Administracji)
Aleksandra Bartosińska
Norbert Dąbek (Wydział Prawa i Administracji)
Sylwia Kur (Wydział Prawa i Administracji)
Karolina Ekes (Instytut Filologii Klasycznej)
mgr Konrad Rydel (Wydział Prawa i Administracji)
mgr Łukasz Hnatkowski (Wydział Prawa i Administracji)
Magdalena Piśko (Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych)
dr Michał Szwast (Wydział Prawa i Administracji)
Wojciech Młodawski (Wydział Prawa i Administracji)
mgr Dominik Łukowiak (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Adam Krzywoń (Wydział Prawa i Administracji)
mgr Rafał Smoleń (Wydział Prawa i Administracji)
mgr Dominika Adamczyk (Wydział Psychologii)
mgr Jakub Kierdaszuk (Wydział Fizyki)
Katarzyna Duda (Wydział Prawa i Administracji)
dr Radosław Maruszkin
mgr Izabela Wojciechowska (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)
mgr Klaudia Dąbrowska (Wydział Prawa i Administracji)
mgr Patryk Kukliński (Wydział Prawa i Administracji)
Aleksandra Lichodziejewska (Wydział Prawa i Administracji)
Kacper Sienicki
Helena Makaruk (Wydział Prawa i Administracji)
Wiktor Kozon (Wydział Prawa i Administracji)
Magdalena Gromek (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Katarzyna Zalasińska (Wydział Prawa i Administracji)
Maciej Wisniewski (Wydział Prawa i Administracji)
Klaudia Samełko (Wydział Psychologii)
Hanna Kłosińska (Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych)
dr Monika Żabicka-Kłopotek (Wydział Prawa i Administracji)
dr Piotr Lewulis (Wydział Prawa i Administracji)
Karol Truszkowski (Wydział Prawa i Administracji)
prof. em. dr hab. Beata Gruszczyńska (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)
dr Anita Brzozowska (Ośrodek Badań nad Migracjami)
mgr Cezary Golędzinowski (Wydział Nauk Poltycznych i Studiów Międzynarodowych)
dr Maciej Berek (Wydział Prawa i Administracji)
Monika Gac (Wydział Prawa i Administracji)
Alicja Suchenek (Wydział Prawa i Administracji)
dr Katarzyna Pietruczuk (Instytut Filologii Klasycznej)
dr Adam Płoszaj, (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych – EUROREG)
dr Rafał Styła (Wydział Psychologii)
dr Monika Kresa (Wydział Polonistyki)
dr hab. Wanda Decyk-Zięba (Wydział Polonistyki)
dr hab. Iwona Kraska-Szlenk, prof. UW (Wydział Orientalistyczny)
dr hab. Paweł Żmudzki (Wydział Historyczny)
dr Marta Kindler (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)
dr Iga Małobęcka-Szwast
dr hab. Mikołaj Pawlak (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji)
mgr Dorota Kaiper (UCBŚ)
Szymon Czerwiński (Wydział Prawa i Administracji)
prof. Nina Pawlak (Wydział Orientalistyczny)
Mgr Andreas Jönsson (Wydział lingwistyki stosowanej)
dr Agata Gójska (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych)
dr Jerzy Stachowicz (Instytut Kultury Polskiej)
dr hab. Alina Kępińska (Wydział Polonistyki)
mgr Michał Gajdus (Wydział Prawa i Administracji)
mgr Maria Ziemka (Kolegium MISH)
dr Izabela Stąpor (Wydział Polonistyki)
dr hab Agnieszka Dzikowska (Wydział Biologii)
mgr Dorota Zapotoczny (Wydział Prawa i Administracji)
prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz (Wydział Biologii)
magister Olga Cholewińska (Wydział Biologii)
Maria Markowska (Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych)
dr Wouter de Raad (Wydział Psychologii)
Dr hab. Maciej Gdula (Wydział Filozofii i Socjologii)
dr Joanna Gocłowska-Bolek (Ośrodek Analiz Politologicznych)
dr Anna Batorczak (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem)
Dr Waldemar Kozioł (Wydział Zarządzania)
Michał Kulpiński (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem)
Laura Kędzierska
Katarzyna Bogusz (Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych)
dr hab. Jan Chwedeńczuk (Wydział Fizyki)
Monika Malon (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)
Marta Staruch (Wydział Lingwistyki Stosowanej)
mgr Joanna Burkot-Arnold
Lesław Filipczyk
Dr hab., prof. ucz. Paweł Frelik (Instytut Ameryk i Europy)
dr hab., prof. UW Wiktor Kotowski (Wydział Biologii)
mgr, doktorantka Julia Harasimowicz (Wydział Historyczny)
Joanna Wawrzyniak
Karolina Dobrowolska (Wydział Zarządzania)
doktorant Jan Szpilka (Wydział Polonistyki)
mgr Krzysztof Walczak (UCBS)
dr Karolina Sobczak-Szelc (Ośrodek Badań nad Migracjami)
dr Marcin Zaród (Wydział Socjologii)
Dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., (Instytu Kultury Polskiej)
dr Krystyna Mazur (Ośrodek Studiów Amerykańskich)
Karolina Jędrzejczyk (UCBS)
Weronika Orlińska
Julia Książek (MISH)
Katarzyna Tokarz (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)
Student Marcelina Marcjoniak (Instytut Ameryk i Europy)
Katarzyna Garnek (Wydział Fizyki)
Katarzyna Tratkiewicz (Wydział Biologii)
Mateusz Fortunka (Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych)
dr Wojciech Hardy (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Agata Bijak
Inż Joanna Maraszek
Róża Majewska (Wydział Neofilologii)
Daniel Dylewski
Jędrzej Święcicki
Student Rafał Stachyra (WGiSR)
Antoni Ławniczak
Mgr Maciej Wereszczyński (WNE, UCBS)
Marcin Mateusz Górnicki (Wydział Biologii)
mgr. Katarzyna Hajdas (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
Karolina Pińczuk (Wydział Neofilologii)
mgr Sara Herczyńska (Instytut Kultury Polskiej)
Agata Zaremba (Wydział Psychologii)
Martyna Kościan (Wydział Polonistki)
Maria Stachecka (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)
dr hab, prof ucz Maria Kolankiewicz (Wydział Pedagogiczny)
Katarzyna Borczon
Kamila Witczak (Instytut Lingwistyki Stosowanej)
dr hab. Magdalena Bogusławska (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Wydział Polonistyki)
Anna Pogorzelska (Orientalistyka)
dr Elżbieta Kaczmarska (Wydział Polonistyki)
mgr Iza Wyszomirska (Wydział Biologii)
dr hab. Justyna Włodarczyk (Instytut Anglistyki)
Karolina Sikora
Milena Mądra (Wydział Geologii)
Julia Bakalarska
Magister Karolina Brola (Instytut Kultury Polskiej)
Iga Fijałkowska (Instytut Ameryk i Europy)
dr Paulina Kwiatkowska (Instytut Kultury Polskiej)
mgr Wojciech Doroszewicz (Geografii i Studiów Regionalnych)
Weronika Kot (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)
Marta Cyran
Wojciech Cendrowski (Artes Liberales)
dr Anna Kalinowska (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (emeryt))
mgr Dorota Kulawik (Wydział Lingwistyki Stosowanej)
mgr Aleksandra Polińska
mgr Maciej Talaga (Wydział "Artes Liberales")
Magdalena Łysik (Polonistyka)
Adam Kaliński (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Magdalena Trochimiak
Jolanta Kuśnierz
Dr hab. Julia Kubisa (Instytut Socjologii)
Weronika Supronik (Wydział Prawa i Administracji)
Paulina Trojanowska
Julia Krzesicka
Licencjat Ewa Sasinowska (Polonistyka)
Magister Milena Modestowicz (Anglistyka)
dr Aleksandra Herman (WSNSiR)
Licencjat Katarzyna Sinet (Polonistyka)
prof.ucz., dr hab. Magdalena Popowska (Wydział Biologii)
mgr Gabriela Pawlak (pracownik administracji)
mgr Piotr Chmielewski (Artes Liberales)
Bogna Ostrowska (Wydział Neofilologii)
Aliaksandra Shrubok (Artes Liberales)
Karolina Królik (Wydział Fizyki)
mgr Filip Boratyn (SDNH/Instytut Ameryk i Europy)
mgr Łukasz DUTKA (WLS)
Małgorzata Ostrowska
mgr Maria Piekarska (Wydział "Artes Liberales")
Student Jakub Cugier (Wydział Prawa i Administracji)
Student Monika Łapińska (Wydział Historyczny)
dr hab. Marcin Filipowicz (Wydział Polonistyki)
Wiktor Zagdański (Wydział Zarządzania)
Licencjat Patrycja Śliwińsk (Polonistyka)
Julia Widłak (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zofia Bernad (Instytut Kultury Polskiej)
dr Magdalena Kozłowska (Wydział Historyczny)
Daria Sokołowska (Katedra Italianistyki)
Klaudia Marat (Wydział Geologii)
Dr Małgorzata Durska (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Instytut Ameryk i Europy)
mgr Bernadeta Gołębiowska (Wydział Nauk Ekonomicznych)
Karolina Pośnik (WDIiB)
Aleksandra Wielgolewska (Wydział dziennikarstwa i bibliologii)
dr hab. prof. ucz. Agnieszka Graff (Ośrodek Studiów Amerykańskich)
dr Agnieszka Kotwasińska (Instytut Ameryk i Europy)
dr hab. Filip Ilkowski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Igor Piotrowski (Instytut Kultury Polskiej)
Justyna Piecha (Sekretariat Prorektora ds. naukowych)
studentka Weronika Sawicka (Ośrodek Studiów Amerykańskich)
mgr Angelika Kosieradzka (Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej)
dr Jacek Piecha (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Paulina Sosnowska (Wydział Pedagogiczny)
Kamil Gmiterek (Kolegium MISMaP)
Michał Nita (Kolegium Międzyobsazrowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych)
Volha Niadzvetskaya (Wydział Biologii)
dr hab. Anna Wojtyś (Neofilologii)
dr hab. Piotr Morawski (Instytut Kultury Polskiej)
Weronika Baranowska
Alicja Stanisławska (Wydział Prawa i Administracji)
dr Natalia Królikowska-Jedlińska (Wydział Historyczny)
dr hab., prof. ucz. Lech M. Nijakowski (Wydział Filozofii i Socjologii)
dr Grzegorz Łach (Wydział Fizyki)
Doktor Agata Wdowik (Wydział Polonistyki)
Justyna Gołębiewska (Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem)
dr hab. Piotr Sułkowski (Wydział Fizyki)
dr hab. Jan Suffczyński (Wydział Fizyki)
Katarzyna Ścierańska (Uniwersytet Otwarty UW)
dr hab. Marta Rakoczy (Wydział Polonistyki/Instytut Kultury Polskiej)
Doktor Agata Hummel (Wydział Historyczny)
Anna Cybulska (Wydział Polonistyki)
Mgr Sylwia Czyż (Wydział Zarzadzania i marketingu)
doktor Ewa Łukaszewicz (Instytut Archeologii)
Katarzyna Czyż (Instytut Lingwistyki Stosowanej)
Dr nauk prawnych Leszek Karski (WFCh UKSW)
Krystyna Szumbarska (Wydział Biologii)
Magister Kseniya Rusak (UCBS)
Marta Holc (Wydział Biologii)
Zuzanna Deptuła (Wydział Historyczny)
dr hab. Krzysztof Misiewicz (Instytut Archeologii)
dr Agata Deptuła (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej)
Prof.dr hab. Aleksander Bursche (Instytut Archeologii)
dr Marzanna Popławska (Wydział Historyczny-IEiAK)
dr hab. prof. ucz. Tomasz Waliszewski (Wydział Historyczny)
dr hab. Jan Rudnicki (Wydział Prawa i Administracji)
Dr Małgorzata Kot (Wydział Historyczny)
Iza Nakielska (Wydział Prawa i Administracji)
Ryszard Burek (ICM UW)
Dr hab. Joanna Piątkowska-Małecka (Historyczny)
dr hab. Piotr Węcowski (Historyczny)
prof. dr hab. Wojciech Dudzik (Instytut Kultury Polskiej)
Magister Blanka Kolago-Szymczak (Archeologii)
dr Marcin Kotyl (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej)
Jakub Komorek
dr Aleksandra Oniszczuk (Historyczny)
dr Dorota Dzierzbicka (Instytut Archeologii)
profesor Urszula Augustyniak (Historyczny)
mgr inż. arch. Andrzej B. Kutiak (Architektury (TU München))
Magister Dominika Majchrzak
Mgr Aleksandra Pawlikowska-Gwiazda (Wydział Historyczny)
dr Mariusz Drzewiecki (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
dr Hubert Wierciński (Wydział Historyczny)
prof. dr hab. Michał Kuziak (Wydział Polonistyki)
mgr Katarzyna Radziwiłko (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej)
dr hab. Janusz Wołoszyn (Wydział Historyczny)
Mgr Aleksandra Ćwik (Instytut Ameryk i Europy)
mgr Joanna Ciesielska (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
Anna Jakubowska (Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych)
Emilia Krysztofiak (Wydział Prawa i Administracji UW)
Zuzanna Choińska (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)
mgr Andrzej Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji)
dr Magdalena Czarnecka
dr hab. Agnieszka Tomas (Instytut Archeologii)
mgr Anna Pacholak (Centrum Kompetencji Cyfrowych)
dr hab. Marek Węcowski (Wydział Historyczny)
dr Anne-Marie Weber-Elżanowska (Wydział Prawa i Administracji)
Natalia Toporowska
dr Małgorzata Roge-Wiśniewska
dr Adela Kobelska (Wydział Polonistyki)
Joanna Zabłocka
Aleksander Świątek (Instytut Lingwistyki Stosowanej)
dr Małgorzara Kozłowska (Wydział Geoloii)
dr hab. Paweł Koperski prof. ucz. (Wydział Biologii)
dr hab. Waldemar Siuda prof. ucz. (Wydział Biologii)
dr Jarosław Suchożebrski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)
dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska (Wydział Geologii)
Dr Bogdan Dziobkowski (Instytut Filozofii)
Radosław Kamiński (Wydział Chemii)
Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (Artes Liberales)
dr Ludmiła Janion (Instytut Ameryk i Europy)
Dr Elzbieta Olechowska ("Artes Liberales")
prof. dr hab. Barbara Bokus (Wydział Psychologii)
dr Michał Choptiany ("Artes Liberales")
dr Marcin Ziemniak (Wydział Chemii)
doktor Beata Wrzosek (Wydział Chemii)
prof. dr hab. Zbigniew Stojek (Wydział Chemii)
dr Anna Dżabagina (Wydział Polonistyki)
Izabela Wiencek-Sielska (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
mgr Paweł Knut ("Artes Liberales")
mgr Wojciech Kordyzon (Wydział „Artes Liberales”)
Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski (Artes Liberales)
dr Ewa Janion (Wydział "Artes Liberales")
dr Krzysztof Skonieczny (Wydział "Artes Liberales")
Alicja Chybińska (Instytut Filozofii)
kustosz Agnieszka Gołębiowska (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Instytut Muzykologiii)
mgr Krzysztof Rybak (Wydział "Artes Liberales")
dr hab. Anna Skolimowska (Wydział "Artes Liberales")
dr Monika Stobiecka (Wydział "Artes Liberales")
dr Hanna Paulouskaya (Artes Liberales)
Weronika Kuśmider (Wydział Artes Liberales)
mgr Gabriela Jarzebowska (Artes Liberales)
Mgr Anna Mik ("Artes Liberales")
dr Michał Oleszczyk (Wydział "Artes Liberales")
dr Marianna Gnadek (Wydział Chemii)
dr Julia Madajczak ("Artes Liberales")
Agata Zarzycka (Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW)
Alicja Palęcka (Wydział Filozofii i Socjologii)
dr Elżbieta Wagner-Czauderna (Wydział Chemii)
dr Barbara Pietrzak (Wydział Biologii)
mgr Jacek Grzelak
dr Sebastian Szymański (Wydział "Artes Liberales")
dr Kamil Wielecki (Artes Liberales)
dr hab. Ewa Rudnicka (Artes Liberales)
Agata Zarzycka (Biuro ds. Wpomagania Rozwoju UW)
dr Elżbieta Winnicka (Wydział Chemii)
dr Tomasz Królasik (Wydział Prawa i Administracji)
dr Paweł Wojtas (Artes Liberales)
mgr Jan Podniesiński (Artes Liberales)
dr Maria Wiśniewska (Artes Liberales)
prof. dr hab. Małgorzata Borowska (Artes Liberales)
dr Adam Chmielewski (Wydział Zarządzania)
dr Klaudia Dębiec-Andrzejewska (Wydział Biologii)
dr Zofia Bakuła (Wydział Biologii)
Profesor dr hab. Maria Doligalska (Wydział Biologii)
prof. dr hab. Wojciech Kocot (Wydział Prawa i Administracji)
dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper (Wydział Filozofii i Socjologii)
doktor Iwona Dembicz (Wydział Biologii)
profesor Tadeusz Tomaszewski (Wydział Prawa i Administracji)
Dr Katarzyna Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji)
Mgr Katarzyna Szczupał (Wydział Pedagogiczny)
dr Iwona Adamska (Wydział Biologii)
mgr Zuzanna Wiśnicka - Tomalak (Artes Liberales)
mgr Nina Łazarczyk-Bilal (Wydział Zarządzania)
dr Barbara Godlewska-Bujok (Wydział Zarządzania)
prof. dr hab Joanna Tyrowicz (Wydział Zarządzania)
profesor Aleksandra Skłodowska (Wydział Biologii)
dr Agnieszka Brzozowska (Wydział Zarządzania)
Wilk Mateusz (Wydział Biologii)
dr Magdalena Klimczuk-Kochańska (Wydział Zarządzania)
dr Tomasz Wyszomirski (Wydział Biologii)
prof.dr hab. Piotr Węgleński (Centrum Nowych Technologii)
dr Leszek Rudak (Wydział Zarządzania)
Dr Julia Lewandowska (Artes Liberales)
dr hab. Jacek Pasieczny (Wydział Zarządzania)
dr Katarzyna Abramczuk (Wydział Filozofii i Socjologii)
dr Tomasz Brzeziński (Wydział Biologii)
mgr Katarzyna Chaber (Wydział Biologii)
dr Agata Komendant-Brodowska (Wydział Filozofii i Socjologii)
dr hab Tomasz Ochinowski (Wydział Zarządzania)
mgr Romuald Stęborowski (Wydział Biologii)
dr hab., prof. ucz. Tomasz Zalega (Wydział Zarządzania)
dr Hanna Werblan-Jakubiec (Ogród Botaniczny, Wydzial Biologii)
dr Mateusz Tałanda (Wydział Biologii)
magister sztuki Agnieszka Gietko (Wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie)
mgr Marlena Wilczak (Wydział "Artes Liberales")
dr Agata Komendant-Brodowska (Wydział Filozofii i Socjologii)
dr hab Tomasz Ochinowski (Wydział Zarządzania)
mgr Romuald Stęborowski (Wydział Biologii)
dr hab., prof. ucz. Tomasz Zalega (Wydział Zarządzania)
dr Tomasz Rosiak (Wydział Zarządzania)