Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zespół badawczy ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności

Zespół badawczy ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności został powołany zarządzeniem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 20 lutego 2020 r. w związku z uchwałą Rady Wydziału z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzania rozwiązań służących ochronie środowiska naturalnego.

Do zadań Zespołu należy dokonanie przeglądu istniejącej regulacji prawnej i zaproponowanie kompleksowej propozycji zmian prawnych służących ochronie środowiska i przyrody, w tym przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom klimatycznym, ratowaniu ginących gatunków oraz ochronie człowieka przed negatywnymi czynnikami środowiskowymi (w tym smogiem, spalinami, hałasem, polami elektromagnetycznymi), proponowanie rozwiązań służących ochronie Środowiska na Wydziale oraz Uniwersytecie, organizowanie spotkań ze studentami, uczonymi i ekspertami zewnętrznymi służących realizacji dwóch powyższych zadań.

Skład Zespołu: