Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program studiów

 • Wykład inauguracyjny
 • Wykład wprowadzający w tematykę Studiów
 • Rozwiązywanie sporów w społeczeństwach dawnych
 • Kształtowanie i zmiana postaw
 • Konflikt/zarządzanie konfliktem
 • Negocjacje
 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologiczne aspekty negocjacji i mediacji
 • Negocjacje – rola prawa i prawników w negocjacjach
 • Negocjacje międzykulturowe i międzynarodowe
 • Aspekty językowe negocjacji i mediacji
 • Praktyczne wykorzystanie negocjacji
 • Wstęp do mediacji, Etapy mediacji
 • Wstęp do mediacji, Etapy mediacji
 • Przegląd uregulowań prawnych dotyczących mediacji
 • Rokowania, mediacje i arbitraż w zbiorowym prawie pracy
 • Mediacje w sporach z zakresu prawa pracy
 • Mediacja w postępowaniu z udziałem nieletnich
 • Arbitraż
 • Mediacja w postępowaniu karnym
 • Mediacja w sporach rodzinnych
 • Spory w administracji i ich rozwiązywanie
 • Impas w mediacji
 • Mediacja w sprawach karnych z perspektywy sędziego
 • Facylitacja – grupowe rozwiązywanie problemów
 • Dobre usługi i fact-finding w konfliktach zbrojnych
 • Konflikty międzykulturowe
 • Przegląd regulacji prawnych dot. mediacji
 • Charakter prawny ugody zwartej w wyniku mediacji
 • Praktyka sądów w stosowaniu mediacji w sporach cywilnych
 • Rola prawa i prawników w mediacji
 • Mediacje w sporach gospodarczych
 • Elementy erystyki, retoryki i perswazji w mediacjach
 • Mediacje w praktyce