Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Informacje ogólne

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój prawa międzynarodowego. Zachodzą liczne przemiany w stosunkach międzynarodowych. Zwiększa się rola organizacji międzynarodowych i umacnia pozycja jednostek. Widoczna jest zmiana podejścia do obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw. Jednocześnie rośnie znaczenie orzecznictwa sądów międzynarodowych.

Bezprecedensowa dynamika zmian powoduje, iż do zrozumienia procesów kształtujących obecnie prawo międzynarodowe potrzebna jest nie tylko bardzo szeroka wiedza, ale również umiejętność analizy tendencji i przemian mających miejsce w czasach współczesnych.

Podstawową grupę, do której skierowana jest oferta studiów, stanowią osoby zajmujące się zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego w swojej pracy zawodowej, a także osoby z innych względów zainteresowane prawem międzynarodowym. Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (posiadających dyplom licencjata lub magistra), bez znaczenia jest natomiast kierunek wykształcenia.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

50

2 semestry

polski

studia podyplomowe

4800 zł


(1) Opłata jednorazowa za całość studiów – 4800 zł (do 30 września). Istnieje możliwość płatności ratalnej w 2 ratach: 2600 zł do 30 września i 2600 zł do 1 lutego.

Cel studiów

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z teorią, funkcjonowaniem i egzekwowaniem prawa międzynarodowego, ale także kwestiami kontrowersyjnymi i mającymi znaczenie praktyczne w tym względzie.

Co oferujemy

Studium obejmuje dwa semestry, na które składa się łącznie 170 godzin zajęć. Odbywają się one w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i konwersatoriów przez profesorów oraz adiunktów Instytutu Prawa Międzynarodowego WPiA UW. Odpowiedni dobór wykładowców oraz efektywne techniki nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny zajęć.

Kadra

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i konwersatoriów, przez profesorów oraz adiunktów. Dobór wykładowców oraz techniki nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny zajęć.

Katarzyna Myszona—Kostrzewa
dr hab. prof. ucz.

Katarzyna Myszona—Kostrzewa

Paweł Czubik
prof. dr hab.

Paweł Czubik

Robert Grzeszczak
prof. dr hab.

Robert Grzeszczak

Maria Kenig—Witkowska
prof. dr hab.

Maria Kenig—Witkowska

Karol Karski
dr hab. prof. ucz.

Karol Karski

Mateusz Pilich
dr hab. prof. ucz.

Mateusz Pilich

Tomasz Aleksandrowicz
dr hab. prof. WSPol

Tomasz Aleksandrowicz

Aleksander Gubrynowicz
dr hab.

Aleksander Gubrynowicz

Tomasz Kamiński
dr hab.

Tomasz Kamiński

Zuzanna Kulińska—Kępa
dr

Zuzanna Kulińska—Kępa

Michał Lutek
dr

Michał Lutek

Elżbieta Mikos—Skuza
dr

Elżbieta Mikos—Skuza

Rudolf Ostrihansky
dr

Rudolf Ostrihansky

Maciej Piotrowski
mgr

Maciej Piotrowski

Przedmioty główne

 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
 • Odpowiedzialność międzynarodowa jednostek
 • Odpowiedzialność międzynarodowa państw
 • Podmioty prawa międzynarodowego publicznego
 • Prawo dyplomatyczne
 • Prawo konsularne
 • Sądownictwo międzynarodowe
 • System strasburski  ochrony praw człowieka
 • Źródła prawa międzynarodowego publicznego
 • Bezzałogowe statki powietrzne i loty suborbitalne
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne
 • Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 • Organizacje międzynarodowe o charakterze polityczno-wojskowym
 • Prawo międzynarodowe w orzecznictwie sądów krajowych
 • Prawo prywatne międzynarodowe
 • System instytucjonalny Unii Europejskiej
 • Sztuka negocjacji i zawieranie umów międzynarodowych
 • Terroryzm międzynarodowy
 • Umowy i organizacje gospodarcze
 • Uprawnienia jednostek w oparciu o prawo międzynarodowe 
 • Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym

Warunki ukończenia

Ukończenie studiów w Podyplomowym Studium Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej uwarunkowane jest złożeniem pięciu egzaminów z wybranych przedmiotów prowadzonych w formie wykładów obejmujących co najmniej 10 godzin akademickich. Pozostałe wykłady i konwersatoria zaliczane są na podstawie obecności.

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwenci (np. urzędnicy, wojskowi, dziennikarze zajmujący się stosunkami międzynarodowymi) będą mogli swobodnie poruszać się po tematyce prawa międzynarodowego publicznego oraz korzystać ze źródeł..