Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program studiów

Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej

 1. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (12 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez dr Elżbietę Mikos-Skuzę
 2. Odpowiedzialność międzynarodowa jednostek (10 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez  prof. UW dr. hab. Karola Karskiego
 3. Odpowiedzialność międzynarodowa państw (10 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez  dr. hab.  Aleksandra Gubrynowicza
 4. Podmioty prawa międzynarodowego publicznego (10 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez prof. UW dr hab. Katarzynę Myszonę-Kostrzewę
 5. Prawo dyplomatyczne (10 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez dr hab. Tomasza Kamińskiego
 6. Prawo konsularne (10 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez prof. dr hab. Pawła Czubika
 7. Sądownictwo międzynarodowe (10 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez dr. Rudolfa Ostrihanskyego
 8. System strasburski  ochrony praw człowieka (10 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez dr Zuzannę Kulińską-Kępa
 9. Źródła prawa międzynarodowego publicznego (10 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez dr hab. Tomasza Kamińskiego
 10. Bezzałogowe statki powietrzne i loty suborbitalne (4 godz. akademickich) – konwersatorium prowadzony przez mgr Maciej Piotrowski
 11. Międzynarodowa ochrona praw człowieka (4 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez dr Zuzanna Kulińska-Kępa
 12. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne (4 godz. akademickie) – wykład prowadzony przez prof. UW  dr hab. Katarzynę Myszonę-Kostrzewę
 13. Międzynarodowe prawo ochrony środowiska (6 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez prof. dr hab. Marię Kenig-Witkowską
 14. Organizacje międzynarodowe o charakterze polityczno-wojskowym (6 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez prof. WSPol dr hab. Tomasza Aleksandrowicza
 15. Prawo międzynarodowe w orzecznictwie sądów krajowych (8 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez dr hab. Tomasza Kamińskiego
 16. Prawo prywatne międzynarodowe(4 godz. akademickich) –konwersatorium  prowadzone przez dr hab. Mateusza Pilicha prof. UW
 17. System instytucjonalny Unii Europejskiej (8 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka
 18. Sztuka negocjacji i zawieranie umów międzynarodowych (4 godz. akademickie) – wykład prowadzony przez dr hab. Tomasza Kamińskiego
 19. Terroryzm międzynarodowy (8 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez prof. WSPol dr. hab. Tomasza Aleksandrowicza
 20. Umowy i organizacje gospodarcze (8 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez dr Michała Lutka
 21. Uprawnienia jednostek w oparciu o prawo  międzynarodowe  (8 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez prof. UW dr hab. Katarzynę Myszonę-Kostrzewę
 22. Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym (6 godz. akademickich) – wykład prowadzony przez prof. UW dr hab. Katarzynę Myszonę-Kostrzewę