Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program studiów

Program od roku akademickiego 2018/2019

Lp.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

1

Prawo bilansowe

wykład

10 godz.

egzamin

6

2

Podatek  od towarów i usług i inne podatki pośrednie   

wykład

20 godz.

egzamin

6

3

Rachunkowość

wykład

22 godz.

egzamin

6

4

Rachunkowość podatkowa

wykład

15 godz.

egzamin

6

5

Podatki dochodowe, majątkowe i branżowe

wykład

24 godz.

egzamin

6

6

Prawo spółek i  prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

wykład

19 godz.

egzamin

6

 

 

 

 

 

 

7

Rachunkowość budżetowa

wykład

10 godz.

zaliczenie

2

8

Analiza ekonomiczno-finansowa

konwersatorium

12 godz.

zaliczenie

3

9

Rachunkowość grup kapitałowych

konwersatorium

8 godz.

zaliczenie

2

10

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

konwersatorium

16 godz.

 

zaliczenie

1

11

Instrumenty finansowe i zarządzanie finansami

konwersatorium

20 godz.

zaliczenie

2

12

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

wykład

16 godz.

zaliczenie

2

13

Podstawy prawa cywilnego

wykład

15 godz.

zaliczenie

2

14

Postępowanie podatkowe

wykład

10 godz.

zaliczenie

2

15

Ogólne materialne prawo podatkowe

wykład

10 godz.

zaliczenie

1

16

Sprawozdawczość finansowa

konwersatorium

15 godz.

 

zaliczenie

1

17

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

wykład

10 godz.

zaliczenie

2

18

Warsztaty podatkowe

konwersatorium

5 godz.

zaliczenie

2

19

Rewizja finansowa i audyt zewnętrzny

wykład

8 godz.

zaliczenie

1

20

Prawo gospodarcze

wykład

15 godz.

zaliczenie

1