Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Studium prowadzone jest przez Wydział Prawa i Administracji UW we współpracy z Ministerstwem Finansów, Krajową Izbą Doradców Podatkowych, Krajową Radą Radców Prawnych, Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów.

Kierunek ten jest przeznaczony dla wszystkich osób pragnących pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego, uzyskując najwyższy stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności. Poruszane zagadnienia będą przydatne w szczególności dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim: dla doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich).

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

150

3 semestry

polski

studia podyplomowe

7750 zł

(1) Opłata jednorazowa za całość studiów – 7750 zł płatna do dnia 15. lutego. Istnieje możliwość płatności ratalnej 8250 zł: trzy raty po 2750 zł: I rata płatna do dnia 15. lutego, II rata płatna do dnia 15.października, III rata płatna do dnia 15. stycznia.

Cel studiów

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim: dla doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich.

Co oferujemy

Czas trwania studiów obejmuje 3 semestry, na które składa się 448 godzin zajęć dydaktycznych, odbywających się w weekendy w trybie zjazdowym. Najczęściej mają one miejsce co dwa tygodnie: w soboty w godzinach 9.40 – 17.00, zaś w niedziele w godzinach 8.00 – 15.00. Po każdym z semestrów oprócz zaliczenia wszystkich kierunkowych przedmiotów przewidziana jest sesja również egzaminacyjna. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa, wśród których znajdują się pracownicy dydaktyczni WPiA UW, sędziowie Sądu Najwyższego i NSA, a także inni wybitni praktycy.

Kadra

Wśród wykładowców są:

Wiesław Czyżowicz
prof. dr hab.

Wiesław Czyżowicz

Hanna Litwińczuk
prof. dr hab.

Hanna Litwińczuk

Witold Modzelewski
prof. dr hab.

Witold Modzelewski

Irena Olchowicz
prof. dr hab.

Irena Olchowicz

Gertruda Uścińska
prof. dr hab.

Gertruda Uścińska

Karolina Tetłak
dr

Karolina Tetłak

Marek Waluga
doc. dr

Marek Waluga

Jarosław Maćkowiak
doc dr.

Jarosław Maćkowiak

Michał Bitner
dr hab.

Michał Bitner

Przemysław Szymczyk
dr

Przemysław Szymczyk

Jakub Chowaniec
dr

Jakub Chowaniec

Maciej Ślifirczyk
dr

Maciej Ślifirczyk

Krzysztof Radzikowski
dr

Krzysztof Radzikowski

Adam Bącal
sędzia

Adam Bącal

Dariusz Malinowski
mgr

Dariusz Malinowski

Jacek Pyssa
mgr

Jacek Pyssa

Beata Rogalska
Dr

Beata Rogalska

Ewa Gruza
Prof. dr hab.

Ewa Gruza

Magdalena Błaszczyk
dr hab.

Magdalena Błaszczyk

Andrzej Dmowski
dr

Andrzej Dmowski

Elżbieta Kornberger-Sokołowska
prof. dr hab.

Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Aleksandra Wrzesińska-Nowacka
Sędzia NSA

Aleksandra Wrzesińska-Nowacka

Przedmioty główne

Semestr I

 • Wstęp do nauki prawa podatkowego
 • Teoria podatków
 • Finanse publiczne. System dochodów budżetowych
 • Ordynacja podatkowa–część prawnomaterialna
 • Postępowanie podatkowe
 • Ustrój organów podatkowych, skarbowych i celnych
 • Prawo dewizowe
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Ustawa o doradztwie podatkowym
 • Międzynarodowe unikanie opodatkowania

Semestr II

 • Wprowadzenie do podatków dochodowych.
 • Postępowanie egzekucyjne.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Podstawy rachunkowości.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych – judykatura.
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Wprowadzenie do podatków obrotowych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek od towarów i usług – judykatura
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek akcyzowy – judykatura
 • Niepodatkowe należności budżetowe
 • Uchylanie i unikanie opodatkowania, patologie podatkowe

Semestr III

 • Wprowadzenie do podatków majątkowych
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych.
 • Ewidencja nieruchomości – kataster fiskalny.
 • Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej.
 • Podatek od nieruchomości.
 • Przekształcenie, podział i łączenie podmiotów gospodarczych – skutki podatkowe.
 • Podatek rolny
 • Podatek leśny
 • Prawo celne
 • Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym
 • Prawo karne skarbowe
 • Przestępczość podatkowa
 • Podatkowe dyrektywy Unii Europejskiej
 • Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Podatek od gier
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwent uzyskuje najwyższy stopień wykształcenia akademickiego z zakresu podatków i prawa podatkowego. Wiedza ta umożliwia mu m.in. przystąpienie przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego do egzaminu na doradcę podatkowego.