Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program studiów

Przedmioty do zaliczenia i egzaminy

na Podyplomowym Studium Podatków i Prawa Podatkowego
w układzie semestralnym

 

Semestr I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Typ zajęć

Czas trwania

Punkty ECTS

Forma zaliczenia zajęć

1.

Wstęp do nauki prawa podatkowego

wykład

12 godz.

2

egzamin

2.

Teoria podatków

wykład

16 godz.

2,5

egzamin

3.

Finanse publiczne. System dochodów budżetowych

Wykład

16 godz.

2,5

egzamin

4.

Ordynacja podatkowa–część prawnomaterialna

wykład

28 godz.

3

egzamin

5.

Postępowanie podatkowe

wykład

28 godz.

3

egzamin

6.

Ustrój organów podatkowych, skarbowych i celnych

konwersatorium

12 godz.

1,5

zaliczenie

7.

Prawo dewizowe

konwersatorium

8 godz.

1

zaliczenie

8.

Międzynarodowe prawo podatkowe

konwersatorium

12 godz.

1,5

zaliczenie

9.

Ustawa o doradztwie podatkowym

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

10.

Międzynarodowe unikanie opodatkowania

Konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

Semestr II

Lp.

Nazwa przedmiotu

Typ zajęć

Czas trwania

Punkty ECTS

 

1.

Wprowadzenie do podatków dochodowych

wykład

8 godz.

2

egzamin

2.

Postępowanie egzekucyjne

konwersatorium

12 godz.

1

zaliczenie

3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

wykład

24 godz.

3

egzamin

4.

Podstawy rachunkowości

wykład

24 godz.

3

egzamin

5.

Podatek dochodowy od osób prawnych

wykład

20 godz.

3

egzamin

6.

Podatek dochodowy od osób prawnych – judykatura

wykład

8 godz.

1

zaliczenie

7.

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych

konwersatorium

16 godz.

1

zaliczenie

8.

Wprowadzenie do podatków obrotowych

wykład

8 godz.

2

egzamin

9.

Podatek od towarów i usług

wykład

20 godz.

3

egzamin

10.

Podatek od towarów i usług – judykatura

wykład

8 godz.

1

zaliczenie

11.

Podatek akcyzowy

konwersatorium

8 godz.

1,5

zaliczenie

12.

Podatek akcyzowy – judykatura

Konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

13.

Niepodatkowe należności budżetowe

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

14.

 

 

Uchylanie i unikanie opodatkowania, patologie podatkowe

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

Semestr III

Lp.

Nazwa przedmiotu

Typ zajęć

Czas trwania

Punkty ECTS

 

1.

Wprowadzenie do podatków majątkowych

wykład

8 godz.

2

egzamin

2.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

wykład

12 godz.

2

egzamin

3.

Ewidencja nieruchomości – kataster fiskalny

konwersatorium

8 godz.

1

zaliczenie

4.

Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej

konwersatorium

8 godz.

1

zaliczenie

5.

Podatek od nieruchomości

wykład

8 godz.

1,5

egzamin

6.

 

 

Przekształcenie, podział i łączenie podmiotów gospodarczych – skutki podatkowe

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

7.

Podatek rolny

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

8.

Podatek leśny

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

9.

Prawo celne

wykład

16 godz.

2

egzamin

10.

Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym

konwersatorium

12 godz.

1,5

zaliczenie

11.

Prawo karne skarbowe

wykład

16 godz.

2

egzamin

12.

Przestępczość podatkowa

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

13.

Podatkowe dyrektywy Unii Europejskiej

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

14.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

wykład

12 godz.

1,5

 

 

egzamin

 

 

15.

Podatek od gier

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

16.

Podatek od spadków i darowizn

konwersatorium

4 godz.

1

zaliczenie

17.

Postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych

wykład

12 godz.

 

 

1,5

zaliczenie