Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ogłoszenia

 • Pojęcie prawa medycznego, podstawowe akty normatywne – 3 godz.
 • Europejska Konwencja Bioetyczna a prawo polskie. – 3 godz.
 • Etyka i bioetyka-podstawy moralne, argumenty etyczne – 3 godz.
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna jako element działań na rzecz zdrowia – 6 godz.
 • Etyka tradycyjna a pragmatyzm medyczny – 3 godz.
 • Zarządzanie opieką zdrowotną, prawne formy organizacji opieki medycznej – 6 godz.
 • Odpowiedzialność cywilna lekarzy i personelu medycznego – 9 godz.
 • Dostępność opieki medycznej – 3 godz.
 • Odpowiedzialność karna lekarzy i personelu medycznego – 9 godz.
 • Prawa i obowiązki pracownicze osób zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej – 6 godz.
 • Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne – 3 godz.
 • Deontologia lekarska – 3 godz.
 • Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i personelu medycznego – 3 godz.
 • Wzajemna relacja różnych form odpowiedzialności prawnej – 3 godz.
 • Paternalizm medyczny – 3 godz.
 • Prawa pacjenta – 3 godz.
 • Autonomia pacjenta – 3 godz.
 • Prywatność pacjenta – 3 godz.
 • Badania kliniczne – 3 godz.
 • Eksperyment medyczny, wprowadzanie nowych leków na rynek – 3 godz.
 • Transplantacje – 3 godz.
 • Embriologia – 3 godz.
 • Medycyna reprodukcyjna – 3 godz.
 • Prawne aspekty medycyny reprodukcyjnej – 3 godz.
 • Społeczna problematyka niepełnosprawności – 3 godz.
 • Prawa pacjentów „specjalnej troski”: dzieci,pacjenci psychiatryczni, pacjenci nieprzytomni, pacjenci w stanach terminalnych – 3 godz.
 • Eutanazja – 3 godz.
 • Odpowiedzialność lekarzy ZOZ-ów w świetle orzecznictwa sądowego – 3 godz.
 • Prawo w medycynie sądowej – 3 godz.
 • Odpowiedzialność ZOZ-ów i innych struktur organizacji medycznej – 3 godz.
 • Konkurencja w medycynie – 3 godz.
 • Rozwiązywanie dylematów bioetycznych-analiza przykładów oraz przypadków z praktyki przedstawionych przez słuchaczy – 3 godz.