Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program studiów

Program:

Lp. Nazwa zajęć Forma zajęć Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Punkty ECTS
1.         Wprowadzenie do prawa handlowego i prawa spółek wykład 8 0 2
2.         Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wykład 8 0 2
3.         Powstanie i konstrukcja spółek osobowych  wykład 8 0 2
4.         Powstanie spółek kapitałowych wykład 8 0 2
5.         Prosta spółka akcyjna wykład 4 0 1
6.         Spółka europejska wykład 4 0 1
7.         Spółka jednoosobowa wykład 4 0 1
8.         Prawo firmowe wykład 4 0 1
9.         Reprezentacja spółek handlowych wykład 4 0 1
10.     Zgromadzenie wspólników/Walne zgromadzenie wykład 4 0 1
11.     Kontrola i nadzór w spółkach prawa handlowego wykład 4 0 1
12.     Prawa udziałowe i rozporządzanie nimi wykład 4 0 1
13.     Wkłady wspólników do spółek handlowych wykład 4 0 1
14.     Pojęcie kapitału wykład 4 0 1
15.     Zmiana kapitału w spółkach wykład 4 0 1
16.     Pozyskiwanie kapitałów w spółkach publicznych wykład 4 0 1
17.     Charakter prawny uchwał spółek kapitałowych wykład 4 0 1
18.     Ochrona mniejszości w spółkach akcyjnych wykład 4 0 1
19.     Grupy spółek wykład 4 0 1
20.     Prawne aspekty fuzji i przejęć wykład 12 0 3
21.     Prawo rynku kapitałowego wykład 8 0 2
22.     Łączenie spółek wykład 4 0 1
23.     Odpowiedzialność cywilna w spółkach prawa handlowego wykład 8 0 2
24.     Odpowiedzialność zbywcy udziałów i akcji za stan przedsiębiorstwa spółki wykład 4 0 1
25.     Zasady Corporate Governance i Compliance w spółkach prawa handlowego wykład 8 0 2
26.     Zmiany w składzie wspólników wykład 4 0 1
27.     Umowy między wspólnikami w spółkach kapitałowych wykład 4 0 1
28.     Spółka w upadłości wykład 8 0 2
29.     Małżeńska wspólność majątkowa a status wspólnika jednego z małżonków w spółce kapitałowej wykład 4 0 1
30.     Elektroniczne czynności prawne w praktyce kontraktowej spólek wykład 8 0 2
31.     Aspekty podatkowe działalności spółek wykład 8 0 2
32.     Prawo pracy w stosunkach spółkowych wykład 4 0 1
33.     Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości w składkach na ubezpiecznie społeczne wykład 4 0 1
34.     Ochrona własności przemysłowej przedsiębiorców wykład 8 0 2
35.     Prawno-karne aspekty prawa spółek wykład 4 0 1
36.     Arbitraż handlowy. Instytucje arbitrażowe wykład 4 0 1
37.     Pomoc publiczna dla spółek prawa handlowego wykład 4 0 1
38.     Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego spółek wykład 8 0 2
39.     Praca dyplomowa   0 8 8