Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program studiów

Program:

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

-Wprowadzenie do prawa handlowego i prawa spółek

8

-Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców

8

-Powstanie i konstrukcja spółki osobowej

8

-Powstanie spółek kapitałowych

8

-Prokura i pełnomocnictwo

4

-Spółka jednoosobowa

4

-Prawo firmowe

4

-Wybrane aspekty zaskarżania uchwał

4

-Kontrola i nadzór

4

-Prawa udziałowe i rozporządzanie nimi

4

-Zmiany w składzie wspólników

4

-Zgromadzenie wspólników/Walne zgromadzenie

4

-Charakter prawny uchwał spółek kapitałowych

4

-Pojęcie kapitału

4

-Zmiana kapitału w spółkach

4

-Odpowiedzialność zbywcy udziałów i akcji

4

-Ochrona mniejszości w spółkach akcyjnych

4

-Zasady Corporate Governance w spółkach prawa handlowego

4

-Łączenie spółek

4

-Prawne aspekty fuzji i przejęć

12

-Odpowiedzialność cywilna w spółkach prawa handlowego

8

-Prawo rynku kapitałowego

8

-Pozyskiwanie kapitałów w spółkach publicznych

4

-Umowy między wspólnikami w spółkach kapitałowych

4

-Elektroniczne czynności prawne spółek

4

-Elektroniczny sposób rejestracji spółki i nowe elektroniczne sposoby składania oświadczeń woli

4

-Krajowy Rejestr Sądowy

4

-Procedury rejestrowe

4

-Spółka w upadłości

8

-Aspekty podatkowe działalności spółek

8

-Spółka europejska

8

-Prawo pracy w stosunkach spółkowych

4

-Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości w składkach

4

-Ochrona własności przemysłowej przedsiębiorców

8

-Prawno-karne aspekty prawa spółek

4

-Arbitraż handlowy. Instytucje arbitrażowe

8

-Pomoc publiczna dla spółek prawa handlowego

4

-Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego spółek

8

-praca dyplomowa

 

 

208