Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

Program zajęć obejmuje wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ubezpieczeń na życie i dożycie określonego wieku, a także seminaria z podziałem na wyżej wymienione specjalizacje. Słuchacze otrzymają kompendium niezbędnej wiedzy z wymienionych działów prawa oraz z prawa cywilnego, administracyjnego, procedury dochodzenia odszkodowań, z prawa Unii Europejskiej. Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

ORIENTACYJNA LICZBA MIEJSC

CZAS TRWANIA

JĘZYK     WYKŁADOWY (1)

POZIOM KSZTAŁCENIA

KOSZT STUDIÓW(2)

60

2 semestry

polski

studia podyplomowe

4800 zł

(1) 4 800 zł (opłata jednorazowa); 5 000 zł (opłata w 3 ratach);

Cel studiów

Słuchaczami Studium mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych uczelni zajmujący się w pracy zawodowej problematyką ubezpieczeń od strony prawnej, ekonomicznej (kalkulacji składek) lub technicznej (programy komputerowe). Otrzymany zasób wiedzy prawniczej niewątpliwie ułatwi rozumienie i stosowanie prawa regulującego oba rodzaje ubezpieczeń.

Co oferujemy

Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów odbywających się w soboty.

Kadra

Wykłady prowadzą pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UW oraz profesorowie SGH i innych uczelni, a także sędziowie Sądu Najwyższego i specjaliści z ZUS oraz towarzystw ubezpieczeniowych, a także specjaliści z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Ubezpieczonych.

Przedmioty główne

I. Program Studium (180 godzin wykładów + 10 godzin seminarium)

 • Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Ubezpieczenia obowiązkowe
 • Ubezpieczenia OC
 • Umowa ubezpieczenia
 • Zasady odpowiedzialności za szkodę
 • Postępowanie przed sądami
 • Podstawy publicznego prawa gospodarczego
 • Międzynarodowa koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

II. Problematyka ubezpieczeń społecznych

 • Obowiązek ubezpieczenia społecznego (ubezpieczenia obowiązkowe i
  dobrowolne, zbieg tytułów do ubezpieczenia)
 • Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Czasowa niezdolność do pracy (zwolnienia lekarskie i prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku)
 • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy
 • Renty inwalidzkie i rodzinne
 • Emerytury: „stary” i „nowy” system, formuły wymiaru, zawieszenie prawa, emerytury pomostowe, emerytury dla rolników, emerytury służb mundurowych.
 • Ubezpieczenia zdrowotne

Absolwent kierunku czyli kto?

Absolwenci legitymują się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych – specjalista z zakresu prawa ubezpieczeniowego.