Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program studiów

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Semestr

Wprowadzenie do prawa pracy

10

2

I

Różne formy zatrudnienia (egzamin)

15

4

I

Kształtowanie treści stosunku pracy

12

3

I

Ustanie i zmiana treści stosunku pracy (egzamin)

16

4

II

Wynagrodzenie za pracę

15

3

I

Czas pracy (egzamin)

20

4

II

Urlopy pracownicze i inne przerwy w pracy (egzamin)

8

2

II

Elastyczne formy zatrudnienia i ochrona interesów pracodawcy

8

1,5

II

Dokumentacja pracownicza

8

1,5

I

Bezpieczeństwo i higiena w procesie pracy

18

4

I

Działalność socjalna pracodawcy

8

1,5

I

Odpowiedzialność stron stosunku pracy

8

1,5

II

Prawo pracy wobec restrukturyzacji przedsiębiorstw

15

3

I

Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych

15

3

II

Kontrola i nadzór Państwowej Inspekcji Pracy nad warunkami pracy

12

3

II

Zbiorowe prawo pracy

25

5

II

Techniki tworzenia specyficznych źródeł prawa pracy (zajęcia warsztatowe)

5

1

II

Europejskie prawo pracy

8

1,5

I

Prawo urzędnicze

10

2

II

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

25

5

I

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

5

1

II

Prawo pracy w szkołach wyższych

8

1,5

I

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

5

1

II

Zatrudnianie cudzoziemców

5

1

II