Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Prawa Finansowego

Kierownik katedry:

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk

Pracownicy:

prof. UW dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska
prof. dr hab. Witold Modzelewski
dr hab. Michał Bitner
dr Jakub Chowaniec
dr Marek Grzybowski
dr Marcin Lachowicz
dr Krzysztof Radzikowski
dr Maria Supera-Markowska
dr hab. Maciej Ślifirczyk
dr Karolina Tetłak
doc. dr Marek Waluga

Doktoranci:

mgr Maciej Gruchot
mgr Bartosz Gryziak
mgr Grzegorz Jakimowicz
mgr Miłosz Kłosowiak
mgr Konrad Suchojad