Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego

Kierownik zakładu:
prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz

Pracownicy:
dr hab. Cezary Banasiński, prof. UW
dr hab. Adam Szafrański
dr Krzysztof Jaroszyński
dr Adam Szafrański (WWW)
dr Paweł Widawski
dr hab. Dariusz Szafrański

Doktoranci
mgr Adrian Bielecki
mgr Marcin Kamiński