Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Kierownik katedry:
prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Pracownicy:
prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk
prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka
prof. dr hab. Ludwik Florek
dr hab.prof.VMU Arkadiusz Radwan - profesor wizytujący
dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
dr Eliza Maniewska
dr Anna Dubowik
dr Piotr Grzebyk
dr Michał Raczkowski
dr Aleksandra Ziętek-Capiga
dr Agnieszka Zwolińska
dr Wojciech Ostaszewski

Doktoranci:
mgr Anna Boguska
mgr Gabriela Gospodarek
mgr Marta Kozak-Maśnicka
mgr Jacek Lewkowicz
mgr Jakub Rumian
mgr Robert Stępień
mgr Katarzyna Wieczorek
mgr Paweł Wyrębek