Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

Kierownik katedry:
prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski

Pracownicy:

prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski
dr hab. Marcin Dyl, prof. uczelni
dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. uczelni
dr hab. Paweł Wajda, prof. uczelni
dr hab. Aleksandra Wiktorowska, prof. uczelni
dr hab. Filip Elżanowski
dr hab. Piotr Przybysz
dr hab. Katarzyna Zalasińska
doc. dr Jarosław Maćkowiak
dr Maksymilian Cherka
dr Aleksander Jakubowski
dr Jacek Piecha
dr Dorota Pudzianowska
dr Joanna Róg-Dyrda 
dr Maciej M. Sokołowski
dr Ewa Stefańska 
dr Magdalena Śliwa-Wajda
dr Karolina Wojciechowska

Doktoranci:
mgr Michał Bałdowski
mgr Katarzyna Chojecka
mgr Jerzy Oppeln-Bronikowski
mgr Zofia Roguska
mgr Dawid Ziółkowski
mgr Katarzyna Ziółkowska