Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Kryminalistyki

http://kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/

Kierownik katedry:
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Pracownicy:
prof.  dr hab. Piotr Girdwoyń
prof. dr hab.  Ewa Gruza
dr hab. Paweł Waszkiewicz
dr hab. Kacper Gradoń

Doktoranci:
mgr Yerzhan Baltabayev
mgr Martyna Grądziel