Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Prawa Karnego

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska

Pracownicy:

dr hab. prof. UW  Zbigniew Jędrzejewski
dr hab. Magdalena Błaszczyk
dr hab. Sławomir Żółtek
doc. dr Piotr Kładoczny
dr Anna Zientara

Doktoranci:

mgr Valeri Vachev