Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Prawa Karnego

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska

Pracownicy:

dr hab. prof. UW  Zbigniew Jędrzejewski prof. uczelni
dr hab. Magdalena Błaszczyk
dr hab. Sławomir Żółtek, prof. uczelni
doc. dr Piotr Kładoczny
dr Anna Zientara

Doktoranci:

mgr Valeri Vachev


Egzamin pisemny z prawa karnego dla studentów II roku, którzy wybiorą pisemną formę egzaminu - odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. (we wtorek). Egzamin ten będzie miał formę testu zamkniętego, złożonego z 40 pytań. Do każdego pytania będą podane 3 warianty odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa (test jednokrotnego wyboru). Czas trwania egzaminu to 40 minut.

prof. Małgorzata Król-Bogomilska
Kierownik Katedry Prawa Karnego