Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Prawa Karnego Porównawczego

Kierownik katedry

dr hab. Przemysław Konieczniak

Pracownicy:

prof. dr hab. Eleonora Zielińska
dr hab. prof. UW  Michał Królikowski
dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak
dr Krzysztof Szczucki
dr Katarzyna Syroka-Marczewska

Doktoranci:

mgr Julia Berg