Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Aktualności

Katedra Prawa Europejskiego uprzejmie informuje, że zostaną utworzone dwie dodatkowe grupy ćwiczeniowe z Prawa materialnego UE. 


Pan Profesor Karol Karski, Kierownik Zakładu Międzynarodowego Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podjął decyzję o obniżeniu progu punktowego wymaganego do zaliczenia egzaminu z przedmiotu Prawo międzynarodowe publiczne w sesji zerowej (7 czerwca 2021 r.) oraz sesji zasadniczej (18 czerwca 2021 r.) z 34 do 29 punktów

 

Oznacza to, że osoby, które uzyskały od 29 do 35 punktów otrzymają z egzaminu ocenę dostateczną. Pozostałe progi punktowe nie ulegają zmianie. 

 

Ostateczna punktacja z egzaminu z Prawa międzynarodowego publicznego:

44-45 cel. 5! 

42-43 bdb 5 

40-41 db+ 4+. 

38-39 db 4 

36-37 dst+ 3+ 

29-35 dst 3 

Materiały dla studentów


Dear Students,

During the Monday classes in EU Citizenship (by dr Mirosław Wróblewski) we realized that some of you had subscribed not for the whole EU Internal Market module but only for certain courses (e.g. EU Competition Law). As far as we understand the situation, it concerns some fourth and fifth year students, as well as some of our Erasmus guests.

This causes a minor complication as we plan to block subjects within the Internal Market module, according to the following schedule:

  • EU Citizenship: 17 to 25 February,
  • Development of the Internal Market: 25 February to 10 March,
  • Four Freedoms: 10 March to 6 April,
  • EU Competition Law: 7 April to 11 May,
  • Judicial Protection: 11 May to 2 June.

There are two dates in June reserved for additional classes.

The classes take place on Mondays 13:15-16:30 and Tuesdays 16:45-20:00.

The idea is to have whole days devoted to singular subjects so that you may better concentrate and discuss it all over.

Those of you who may attend classes on these dates do not have to do anything else. Just come to your class, regardless whether you are registered for the whole Internal Market module or merely for one subject.

For those of you who are only registered for some subjects AND cannot attend the classes on the dates given below, rest assured we will find a solution. Please write us emails informing on what courses you attend and what dates collide for you with other duties. Best direct these emails to both of us:

anna.zawidzka@uw.edu.pl and

p.marcisz@uw.edu.pl

 

Kinds regards,

Anna Zawidzka-Łojek

Paweł Marcisz