Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Jerzy Poczobut

Pracownicy:
prof. dr hab. Adam Opalski
dr hab.  Andrzej Wiśniewski
dr hab. Mateusz Pilich

Doktoranci:
mgr Urszula Comi
mgr Anita Garnuszek
mgr Elżbieta Konarska

Linki:
Międzynarodowe prawo prywatne i handlowe: Strona Katedry
Międzynarodowe, europejskie i porównawcze prawo spółek: Strona Forum Prawa Spółek