Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Prawa Europejskiego

Kierownik Katedry:

dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. uczelni

Pracownicy:

prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska
prof. dr hab. Robert Grzeszczak
dr hab. Dobrochna Bach-Golecka
dr hab. Piotr Bogdanowicz
dr Paweł Marcisz
dr Jagna Mucha
dr Magdalena Porzeżyńska
dr Magdalena Słok-Wódkowska
dr Maciej Taborowski

Doktoranci:

mgr Aleksandra Bernatowicz
mgr Michał Dorociak
mgr Tomasz Klemt
mgr Iga Małobęcka-Szwast
mgr  Marcin Krzemień
mgr Joanna Mazur
mgr Mateusz Muchel
mgr Michał Wiącek