Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego

Kierownik Zakładu:

Prof. UW dr hab. Katarzyna Myszona– Kostrzewa

Pracownicy:

dr hab. Aleksander Gubrynowicz
dr Elżbieta Mikos-Skuza
dr Zuzanna Kulińska-Kępa

Doktoranci:
mgr Ksawery Garapich
mgr Wojciech Giemza
mgr Michał Lutek
mgr Michał Matusiak
mgr Maciej Piotrowski