Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 21.
  mgr Anna Kiełczawa

  U początków koncepcji państwa generała Charles'a de Gaulle'a

  • Promotor: PROF. DR HAB. Hubert Izdebski
  • Data obrony: 27.06.2018r.
  • Status: zamknięty
 2. 22.
  mgr Bohdan Pretkiela

  Argument z autorytetu eksperta na przykładzie instytucji biegłego w polskim postępowaniu sądowym

  • Promotor: DR HAB. Sławomir Lewandowski
  • Data obrony: 27.06.2018r.
  • Status: zamknięty
 3. 23.
  mgr Małgorzata Rejmer

  Sukcesja przedsiębiorstwa w polskim systemie prawnym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Jacek Wierciński
  • Data obrony: 25.06.2018r.
  • Status: zamknięty
 4. 24.
  mgr Joanna Konderla

  Prawo zwyczajowe w stosunkach dyplomatycznych państw w świetle prac Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ

  • Promotor: PROF. DR HAB. Stefan Sawicki
  • Data obrony: 06.06.2018r.
  • Status: zamknięty
 5. 25.
  mgr Barbara Skardzińska

  Wydobywanie surowców naturalnych na Księżycu i innych ciałach niebieskich w świetle prawa międzynarodowego

  • Promotor: PROF. DR HAB. Katarzyna Myszona-Kostrzewa
  • Data obrony: 06.06.2018r.
  • Status: zamknięty
 6. 26.
  mgr Mariusz Oszczyk

  Rosja Aleksandrów i Mikołajów. Między liberalizmem a reakcją. Reformy i próby reform w Imperium Rosyjskim

  • Promotor: PROF. DR HAB. Adam Bosiacki
  • Data obrony: 04.06.2018r.
  • Status: zamknięty
 7. 27.
  mgr Bartosz Lewandowski

  Koncepcja państwa w normatywistycznej teorii prawa Frantiska Weyera (1879-1951)

  • Promotor: PROF. DR HAB. Aleksander Stępkowski
  • Data obrony: 28.05.2018r.
  • Status: zamknięty
 8. 28.
  mgr Stanisław Sołtysik

  Podstawy odmowy uznania i wykonania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego według Konwencji nowojorskiej

  • Promotor: PROF DR HAB. Karol Weitz
  • Data obrony: 21.05.2018r.
  • Status: zamknięty
 9. 29.
  mgr Bartłomiej Korniluk

  Koncepcje opodatkowania urządzania gier losowych na automatach w prawie polskim w latach 2006-2009. Wnioski de lege lata i de lege ferenda.

  • Promotor: PROF. DR HAB. Witold Modzelewski
  • Data obrony: 07.05.2018r.
  • Status: zamknięty
 10. 30.
  mgr Magdalena Bławat

  Konwersja nieważnych czynności prawnych

  • Promotor: PROF. DR HAB. Jacek Jastrzębski
  • Data obrony: 12.03.2018r.
  • Status: zamknięty