Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  mgr Maciej Wilmanowicz

  Rewolucja i jej krytycy - angielska myśl polityczno-prawna 1688-1716

  • Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Bosiacki
  • Data obrony: 06.12.2021r.
  • Status: zamknięty
 2. 2.
  mgr Tomasz Szpojankowski

  Ingerencja władzy publicznej w prawo własności w procesie inwestycyjnobudowlanym w polskim systemie prawnym

  • Promotor: dr hab. Hubert Izdebski
  • Data obrony: 26.11.2021r.
  • Status: zamknięty
 3. 3.
  mgr Michał Miedziński

  Finansowanie przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji w prawie polskim na tle porównawczym

  • Promotor: prof. dr hab. Michał Romanowski
  • Data obrony: 15.11.2021r.
  • Status: zamknięty
 4. 4.
  mgr Aleksander Braksator

  Odpowiedzialność antymonopolowa posiadaczy standard essential patents

  • Promotor: dr hab. Cezary Banasiński, prof. ucz.
  • Data obrony: 15.11.2021r.
  • Status: zamknięty
 5. 5.
  mgr Bartosz Wilk

  Instytucja inicjatywy lokalnej jako forma koprodukcji usług publicznych. Studium administracyjnoprawne

  • Promotor: dr hab. Dawid Sześciło
  • Data obrony: 15.11.2021r.
  • Status: zamknięty
 6. 6.
  mgr Aleksandra Surma-Buczek

  Zaskarżanie uchwał w handlowych spółkach osobowych

  • Promotor: dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. ucz.
  • Data obrony: 15.11.2021r.
  • Status: zamknięty
 7. 7.
  mgr Wojciech Maciejewski

  Zasada dobrej administracji w postępowaniach w sprawach ochrony przed importem towarów subsydiowanych lub sprzedawanych po cenach dumpingowych do Unii Europejskiej

  • Promotor: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. ucz.
  • Data obrony: 15.11.2021r.
  • Status: zamknięty
 8. 8.
  mgr Mikołaj Rychlik

  III Rzeczpospolita Polska a ciągłość prawna państwa polskiego

  • Promotor: dr hab. Jan Majchrowski, prof. ucz.
  • Data obrony: 25.10.2021r.
  • Status: zamknięty
 9. 9.
  mgr Anna Kutyłowska

  Dostęp do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją w Unii Europejskiej

  • Promotor: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. ucz.
  • Data obrony: 29.09.2021r.
  • Status: zamknięty
 10. 10.
  mgr Katarzyna Górecka-Ochnio

  Wpływ dematerializacji pieniądza na pojęcie świadczenia pieniężnego

  • Promotor: dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. ucz.
  • Data obrony: 30.06.2021r.
  • Status: zamknięty