Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 21.
  mgr Michał Lutek

  Zabezpieczenia międzynarodowe na statkach powietrznych oraz sprzęcie kosmicznym w świetle prawa międzynarodowego

  • Promotor: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. ucz.
  • Data obrony: 20.04.2022r.
  • Status: zamknięty
 2. 22.
  mgr Dawid Ziółkowski

  Instancyjność postępowania sądowoadministracyjnego w świetle standardu konstytucyjnego i europejskiego

  • Promotor: dr hab. Piotr Przybysz. prof. ucz.
  • Data obrony: 04.04.2022r.
  • Status: zamknięty
 3. 23.
  mgr Adam Zieliński

  „Prawna koncepcja systemów jakości żywności

  • Promotor: dr hab. Paweł Wojciechowski, prof. ucz.
  • Data obrony: 04.04.2022r.
  • Status: zamknięty
 4. 24.
  mgr Leszek Wiwała

  Wpływ regulacji prawnych na wielkość nielegalnego rynku napojów spirytusowych w Polsce w latach 2004-2018

  • Promotor: dr hab. Aleksander Stępkowski, prof. ucz.
  • Data obrony: 28.03.2022r.
  • Status: zamknięty
 5. 25.
  mgr Anita Garnuszek

  Państwo w międzynarodowym arbitrażu handlowym

  • Promotor: prof. dr hab. Jerzy Poczobut
  • Data obrony: 09.03.2022r.
  • Status: zamknięty
 6. 26.
  mgr Krzysztof Olszak

  Interes spółki kapitałowej w prawie polskim i hiszpańskim

  • Promotor: prof. dr hab. Michał Romanowski
  • Data obrony: 21.02.2022r.
  • Status: zamknięty
 7. 27.
  mgr Piotr Modrzejewski

  Odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej przez niebezpieczny produkt medyczny

  • Promotor: prof. dr hab. Marek Safjan
  • Data obrony: 21.02.2022r.
  • Status: zamknięty
 8. 28.
  mgr Ewa Obiedzińska

  Doktryny polityczno-prawne państw nieuznawanych w kontekście kształtowania polityki imperialnej współczesnej Rosji

  • Promotor: prof. dr hab. Adam Bosiacki
  • Data obrony: 24.01.2022r.
  • Status: zamknięty
 9. 29.
  mgr Artur Pietryka

  Ściganie zgwałceń - aspekty prawnoprocesowe i empiryczne

  • Promotor: dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. UW
  • Data obrony: 10.01.2022r.
  • Status: zamknięty
 10. 30.
  mgr Piotr Frątczak

  Rola prawa bankowego prywatnego w regulacji działalności bankowej - analiza na podstawie wybranych konstrukcji umownych

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty