Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Kontakt

Adres

Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych
Wydział Prawa i Administracji UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 211
00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 529
e-mail: pszp@wpia.uw.edu.pl

Kierownik Studium

dr hab. Maria Boratyńska

Sekretariat

mgr Magdalena Kaliściak

Kontakt w trakcie roku akademickiego w soboty zjazdowe w godz. 9.00-11.00