Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program studiów

Zajęcia w ramach Studium trwają przez dwa semestry  (łącznie w ilości  192 godzin)  i odbywają się w soboty i niedziele – od godz. 9.00 do godz.16.00.

Zjazdy są co dwa, trzy tygodnie,  począwszy od października.

Warunki ukończenia:

Po każdym  semestrze  zdanie egzaminów z przedmiotów wykładowych –  jednen  egzamin  w semestrze. Program nie przewiduje przygotowania  pracy dyplomowej.

Oceną  końcową  jest średnia wszystkich  ocen,  zgodnie z  Regulaminem UW  jest  wynikiem   ze wszystkich  terminów  egzaminacyjnych.

Semestr I
 

 • Środki publiczne w systemie zamówień publicznych
 • Przetarg jako forma rozporządzania mieniem (aspekty cywilnoprawne)
 • Polskie i europejskie regulacje zamówień publicznych
 • System zamówień publicznych w Polsce
 • Kontrola zamówień publicznych
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych
 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
 • Tryby udzielania zamówień publicznych

Semestr II
 

 • Umowy w sprawach zamówień publicznych
 • Środki ochrony prawnej
 • Orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych
 • Zajęcia praktyczne z zamówień publicznych
 • Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Zmiany w ustawie PZP
 • Odpowiedzialność za naruszenia prawa w procesie udzielania ZP