Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Sekcje

Obecnie w Klinice Prawa UW funkcjonują następujące sekcje tematyczne (obok nazwisko koordynatora):

 • sekcja prawa medycznego (dr hab. Maria Boratyńska),
 • sekcja prawa cywilnego (dr hab.  Maria Boratyńska),
 • sekcja prawa cywilnego (dr hab.  Zbigniew Banaszczyk),
 • sekcja prawa pracy (doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk),
 • sekcja prawa karnego (dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak),
 • sekcja sądownictwa międzynarodowego (dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak),
 • sekcja ds. osób osadzonych (doc. dr Piotr Kładoczny),
 • sekcja ds. uchodźców (dr Małgorzata Dziewanowska),
 • sekcja ds. redukcji szkód (dr Piotr Kładoczny),
 • sekcja prawa administracyjnego (prof. dr hab. Jacek Jagielski, dr Katarzyna Syroka -Marczewska),
 • sekcja niewinności (doc. dr Piotr Kładoczny),
 • sekcja prawa medycznego-karnego (dr Katarzyna Syroka-Marczewska).

Funkcję kierownika naukowego Kliniki Prawa UW pełni Pani dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Funkcję kierownika biura Kliniki Prawa UW pełni Pani Elżbieta Pawlak.