Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Olimpiada Historyczno-Prawna

Olimpiada Historyczno-Prawna im. M. Sczanieckiego w roku akademickim 2023/2024

 1. Do Olimpiady przystąpić może każdy Student albo Studentka I roku studiów prawniczych (także Studenci i Studentki MISH) zainteresowany/a historią prawa i ustroju.
 2. Do etapu wydziałowego Olimpiady Uczestnicy przygotowują się samodzielnie. Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji w tej materii konsultacji udzielać nie będą.
 3. Poniżej i na platformie Kampus załączone są 2 kazusy: po jednym z prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej oraz z ewolucji ustrojów państwowych i instytucji prawnych. Aby przystąpić do Olimpiady Studentka albo Student winni samodzielnie rozwiązać wszystkie kazusy. Rozwiązania każdego kazusu wraz z uzasadnieniem - każde w osobnym pliku podpisane imieniem, nazwiskiem i nr albumu - należy przesłać za pośrednictwem platformy Kampus (https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=8210, wystarczy się zalogować, zapisani na kurs będą Państwo automatycznie na podstawie USOS-a) do dnia 23 kwietnia 2024 do godziny 23.59. W przypadku braku dostępu do platformy Kampus prosimy o zgłaszanie tego problemu do dra Jana Jerzego Sowy na adres jan.jerzy.sowa@uw.edu.pl.
 4. Za rozwiązanie każdego z kazusów można uzyskać max. 20 pkt.
 5. Do dnia 1 maja 2024 25% Autorek i Autorów najlepszych rozwiązań zostanie poinformowanych o zakwalifikowaniu do ustnego etapu wydziałowego Olimpiady.
 6. Etap ustny odbędzie się 7 maja 2024.
 7. Uczestniczki i Uczestnicy odpowiadać będą ustnie przed Komisją złożoną z pracowników Katedr Historyczno-Prawnych WPIA UW. Każdy student wylosuje trzy pytania: a) z prawa rzymskiego, b) z historii ustroju, c) z historii prawa sądowego. Wymagane będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie z prawa rzymskiego i jedno z dwóch pozostałych pytań.
 8. Wszyscy Uczestnicy II etapu otrzymają stosowne oceny z obydwu przedmiotów (oceny dobre i wyższe zaliczać będą egzamin końcowy z tych przedmiotów, oczywiście pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń). Najlepsza dwójka otrzyma oceny celujące i reprezentować będzie Wydział Prawa i Administracji UW na Ogólnopolskim Finale Olimpiady Historyczno-Prawnej, który odbędzie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 27 maja 2024 (zasady rozgrywania finału znajdują się w zamieszczonym poniżej pliku).
 9. UWAGA: kazusy można przeglądać bez konsekwencji, ale nie należy zatwierdzać rozwiązania i zakańczać przed tym, gdy mają już Państwo pewność, że rozwiązanie może być wysłane do sprawdzających. SUGERUJEMY STWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ WŁASNYCH ODPOWIEDZI W PLIKU WORD.

Olimpiada Historyczno-Prawna im. M. Sczanieckiego w roku akademickim 2022/2023

 1. Do Olimpiady przystąpić może każdy Student albo Studentka I roku studiów prawniczych (także Studenci i Studentki MISH) zainteresowany/a historią prawa i ustroju.
 2. Do etapu wydziałowego Olimpiady Uczestnicy przygotowują się samodzielnie. Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji w tej materii konsultacji udzielać nie będą.
 3. Na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UW przy ogłoszeniach dawnego Instytutu Historii Prawa http://ihp.wpia.uw.edu.pl/olimpiada-historyczno-prawna/ i na platformie Kampus (link poniżej) zostały umieszczone 2 kazusy: po jednym z prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej (w dwóch częściach) oraz z ewolucji ustrojów państwowych i instytucji prawnych. Aby przystąpić do Olimpiady Studentka albo Student winni samodzielnie rozwiązać wszystkie kazusy. Rozwiązania każdego kazusu wraz z uzasadnieniem - każde w osobnym pliku podpisane imieniem, nazwiskiem i nr albumu - należy przesłać za pośrednictwem platformy Kampus https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=7374 do dnia 26 kwietnia 2023 r. (środa) do godziny 23.59. W przypadku braku dostępu do platformy Kampus prosimy o zgłaszanie tego problemu do dr. Jana Jerzego Sowy na adres jan.jerzy.sowa@uw.edu.pl.
 4. Za rozwiązanie każdego z kazusów można uzyskać max. 20 pkt.
 5. Do dnia 3 maja 2022 r. (środa) 25% Autorek i Autorów najlepszych rozwiązań zostanie poinformowanych o zakwalifikowaniu do ustnego etapu wydziałowego Olimpiady.
 6. Etap ustny odbędzie się pomiędzy a 10 maja 2023 r.
 7. Uczestniczki i Uczestnicy odpowiadać będą ustnie przed Komisją złożoną z pracowników Katedr Historyczno-Prawnych WPIA UW. Każdy student wylosuje trzy pytania: a) z prawa rzymskiego, b) z historii ustroju, c) z historii prawa sądowego. Wymagane będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie z prawa rzymskiego i jedno z dwóch pozostałych pytań.
 8. Wszyscy Uczestnicy II etapu otrzymają stosowne oceny z obydwu przedmiotów (oceny dobre i wyższe zaliczać będą egzamin końcowy z tych przedmiotów, oczywiście pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń). Najlepsza dwójka otrzyma oceny celujące i reprezentować będzie Wydział Prawa i Administracji UW na Ogólnopolskim Finale Olimpiady Historyczno-Prawnej, który odbędzie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 29 maja 2023 r.
 9. UWAGA: kazusy można przeglądać bez konsekwencji, ale nie należy zatwierdzać rozwiązania i zakańczać przed tym, gdy mają już Państwo pewność, że rozwiązanie może być wysłane do sprawdzających. SUGERUJEMY STWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ WŁASNYCH ODPOWIEDZI W PLIKU WORD.
 10. Poza konkursem grupowym w bieżącej edycji OHP im. prof. M. Szczanieckiego organizatorzy finału ogólnopolskiego (WPiA UAM) zapraszają do udziału w dodatkowym konkursie indywidualnym, polegającym na zaprezentowaniu przed komisją konkursową 15 minutowej prezentacji na wybrany temat historyczno-prawny z następujących obszarów tematycznych:
  a. Problematyka ustroju i prawa państwa autorytarnego;
  b. Wymiar sprawiedliwości w Europie XIX w.