Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Pracownia Bibliografii Historyczno-Prawnej

Prace bibliograficzne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego mają długą tradycję – rozpoczął je bowiem Jan Wincenty Bandtkie, pierwszy dziekan Wydziału. Zostały sformalizowane przez Profesora Jakuba Sawickiego, który w 1954 r. w tomie VI "Czasopisma Prawno-Historycznego" wydał Materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej za lata 1944-1953. Od tamtej pory "Czasopismo" publikuje je regularnie. Po Profesorze Sawickim kierownictwo prac przejął prof. Hubert Izdebski, następnie zaś – prof. Maria Zabłocka, która do dziś sprawuje pieczę nad częścią romanistyczną.

Efektem tych działań jest bibliografia, publikowana corocznie w "Czasopiśmie Prawno–Historycznym". Zamieszczane są w niej zarówno prace badaczy polskich poświęcone prawu rzymskiemu oraz powszechnej historii państwa i prawa, jak i publikacje naukowców polskich i obcych poświęcone szeroko rozumianej historii ustroju i prawa na ziemiach polskich w ich historycznych granicach. Przed końcem XV wieku jest to Królestwo Polskie (z Rusią od połowy XIV w.), a od 1385 roku – również Wielkie Księstwo Litewskie, później zaś – Rzeczpospolita. Swe miejsce mają też prace poświęcone Mazowszu i Śląskowi.

Rozwój technologii informatycznych pozwala obecnie na uzupełnienie tradycyjnej drukowanej wersji bibliografii o nową elektroniczną formę, ułatwiającą korzystanie z bardzo obszernego i stale powiększającego się materiału. Mając na uwadze wygodę użytkowników, zdecydowaliśmy się więc na publikację bibliografii w wersji elektronicznej.

Oprócz bibliografii podstawowej zamieszczamy też wykaz zawartości "Czasopisma Prawno-Historycznego" za lata 1948-2013.

Chcielibyśmy również, aby na stronie umieszczone zostały indywidualne wykazy publikacji historyków prawa. Na początek – zamieszczamy taki materiał dla naszego Mistrza, profesora Juliusza Bardacha. Trwają prace nad umieszczeniem wykazu prac innego historyka z ośrodka warszawskiego - prof. Stanisława Russockiego. W dalszej kolejności planujemy zamieszczenie bibliografii Bogusława Leśnodorskiego i Władysława Sobocińskiego.

Zamieszczony powyżej link odnosi się do bibliografii. Jest to pierwsza wersja, którą będziemy udoskonalać i poprawiać. W prezentowanym obecnie materiale usunięto dostrzeżone błędy, zrezygnowano z niektórych pozycji, części recenzji i polemik jednak nie udało się skomasować, stąd podczas poszukiwań warto przeszukać cały dokument.

Pragniemy, by bibliografia jak najlepiej służyła badaczom naszej dyscypliny, studentom i wszystkim miłośnikom historii prawa sensu latissimo. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o przesyłanie pocztą elektroniczną bibliografia-ihp@wpia.uw.edu.pl> uzupełnień oraz informacji o dostrzeżonych błędach i brakach. Wdzięczni będziemy także za wszelkie sugestie mogące posłużyć udoskonaleniu naszej pracy.