Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Centrum Prawa Amerykańskiego

Kontakt

Centrum Prawa Amerykańskiego
Wydział Prawa i Administracji UW

Collegium Iuridicum II, pok. 2.5
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
tel./fax (+48 22) 55 25 920
e-mail: cpa@wpia.uw.edu.pl

http://www.cpa.uw.edu.pl

Kierownik: dr hab. Ewa Gmurzyńska: gmurzynska@wpia.uw.edu.pl

Sekretarz: mgr Katarzyna Tchórzewska k.tchorzewska@wpia.uw.edu.pl

Centrum Prawa Amerykańskiego

Centrum Prawa Amerykańskiego powstało dwadzieścia pięć lat temu, jako wspólna inicjatywa Wydziału Prawa Uniwersytetu Floryda oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016/17 dwa wydziały prawa z Atlanty, prestiżowy i wysoko notowany w rankingach Emory School of Law oraz dynamicznie rozwijający się GSU College of Law utworzyły wraz z Wydziałem Prawa i Administracji UW konsorcjum, które kontynuuje misję  wysokiej jakości nauczania w zakresie prawa amerykańskiego.

Edukacja studentów i absolwentów prawa w Centrum Prawa Amerykańskiego ma na celu pogłębienie wiedzy o systemie prawa precedensowego, jako dominującego systemu prawnego na świecie oraz zapoznanie ich z praktycznymi aspektami prawa amerykańskiego, którego siła oddziaływania wykracza poza granice Stanów Zjednoczonych. Istotnym celem Centrum jest również przybliżenie studentom metod nauczania stosowanych na uniwersytetach amerykańskich, doskonalenie umiejętności argumentacji prawniczej oraz  znajomości  prawniczego języka angielskiego.

Studia trwają dwa semestry. Są przeznaczone dla studentów prawa UW, studentów prawa innych uczelni oraz absolwentów studiów prawniczych. W ramach dwusemestralnego programu studenci biorą udział w ośmiu dwutygodniowych modułach obejmujących m.in. innymi tematykę: Constitutional Law, Contract Law, Business Organization, ADR, Torts, Criminal Procedure, Legislation and Regulations, z tym że tematyka zajęć zmienia się w niewielkim stopniu w kolejnych latach.  Wykłady są prowadzone przez wybitnych profesorów amerykańskich z Emory School of Law oraz GSU College of Law. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studenci otrzymują certyfikat ukończenia programu wydany wspólnie przez WPiA UW oraz dwa partnerskie wydziały.

Rekrutacja na studia rozpoczyna się w maju i kończy w czerwcu. Rok akademicki w CPA rozpoczyna się w październiku. Studia są odpłatne. Więcej na temat rekrutacji znajduje się na stronie www. cpa.uw.edu.pl