Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego

Informacje ogólne

Od dnia 1 stycznia 2004 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju (www.fundacja.imfib.com) rozpoczęło działalność Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego.

CPHIE

W ramach działalności Centrum utworzona została Szkoła Prawa Hiszpańskiego.

Ponadto do zadań Centrum należy między innymi:

  • realizacja przedsięwzięć dydaktycznych i zajęć kursowych
  • realizacja wspólnych prac oraz projektów naukowych i badawczych z zakresu prawa europejskiego i innych,
  • przygotowywanie wspólnych analiz, raportów i rekomendacji wskazujących na możliwość wykorzystania doświadczeń hiszpańskich w działaniach na rzecz harmonizacji prawa,
  • opracowywanie wspólnych publikacji naukowych, przedsięwzięć wydawniczych oraz wymiany informacji,
  • organizowanie wspólnych seminariów i konferencji,
  • wymiana studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Zadania powyższe mogą być realizowane z udziałem i w porozumieniu z innymi uczelniami oraz jednostkami krajowymi i zagranicznymi.