Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Master droit des affaires francais et europeen

Pierwszy egzamin sesji zimowej Master’a rozpoczęty. 28 rocznik współpracy między Uniwersytetem w Poitiers i Uniwersytetem Warszawskim

Fiche de présentation du Master

MASTER ZAWODOWY KIERUNEK: PRAWO BIZNESOWE
Specjalizacja: Francuskie i Europejskie Prawo Biznesowe

  1. Master professionnel de Droit des affaires, spécialité Droit français et européen des affaires jest dyplomem organizowanym we współpracy przez Uniwersytet Poitiers i Uniwersytet Warszawski. Zajęcia odbywają się w języku francuskim w salach Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplom ten może zostać połączony ze studiami Magisterskimi na WPiA. Wówczas studenci otrzymują  polski dyplom magisterski i francuski dyplom Master. Ale możliwe jest również, zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszym regulaminie, uzyskanie jedynie dyplomu Master.
  2. Zajęcia organizowane przez Uniwersytet Poitiers w ramach dyplomu Master professionnel de Droit des affaires, spécialité Droit français et européen des affaires nazywane będą w niniejszym regulaminie „zajęciami dyplomu Master”. Dyplom, którego pełna nazwa brzmi „Master professionnel de Droit des affaires, spécialité Droit français et européen des affaires » dalej będzie nazywany « dyplomem Master ».
  3. Zajęcia prowadzone w ramach dyplomu Master są rozłożona na dwa lata: jest to odpowiednio czwarty i piąty rok studiów magisterskich. Każda z tych części odpowiada jednemu semestrowi i gwarantuje 30 punktów ECTS. W celu uzyskania dyplomu Master student musi uzyskać w ciągu całych studiów 300 punktów ECTS.
  4. Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy z uniwersytetów francuskich (przede wszystkim z Poitiers) oraz – po stronie polskiej – francuscy i frankojęzyczni specjaliści danej dziedziny prawa (adwokaci, radcy prawni).

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 17.00 do godz. 20.00 w poszczegółnych tygodniach zgodnie z poniższym harmonogramem:

Calendrier Master 1

Calendrier Master 2

REKRUTACJA DO MASTERA TRWA DO 10 PAŹDZIERNIKA, ZAPRASZAMY !

FORMULARZ KANDYDATURY DO POBRANIA

Dossier de candidature M1

Dossier de candidature M2

WYBÓR KANDYDATÓW

Wybór kandydatów dokonuje komisja kwalifikacyjna na podstawie „dossier de candidature” wraz z listem motywacyjnym i CV. Dodatkowo, Kierownik może zorganizować rozmowę kwalifikacyjną z osobami, którzy deklarują poziom języka francuskiego na poziomie niższym niż B2. Może kandydować do przyjęcia na studiach Mastera, każda osoba, która może udowodnić ukończenia 3 lata studiów wyższych.

ZAPISY

Osoby przyjęte obowiązane są do pobrania u Kierownika Centrum Prawa Francuskiego, Philippe’a Chauvin odpowiedniego formularza, wypełnienia go i zwrotu w ciągu 7 dni. Kserokopie dokumentów dołączonych do dossier będą musiały zostać przetłumaczone na język francuski. Muszą one być zgodne z oryginałem.

W tym samym czasie należy wnieść stosowne opłaty na konta bankowe obu Uniwersytetów (numery kont dołączone są do formularza). Wysokość opłat ustalona jest następująco:

  1 rok 2 rok
Uniwersytet Warszawski 1150 zł 1150 zł
Uniwersytet Poitiers 243 € 243 €

 

FORMULARZE UMOWY I OCENY STAŻU DO POBRANIA:

Convention-polconvention

Ocena stażu Grille évaluation stage