Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konferencje i inne wydarzenia organizowane w Centrum

Nadchodzące

Zakończone

  • 20-21.05.2021 r. (on-line): polsko-hiszpańska konferencja pt. „Aktualne problemy finansów publicznych i uwarunkowań prawnych działalności przedsiębiorców w polsko-hiszpańskich stosunkach gospodarczych"

​Prezentacja

Program

Broszura

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z Konferencji: (68) V Polsko-Hiszpańska Konferencja Naukowa - YouTube

  • 8.04.2021 r. (on-line): wykład otwarty pt. "El futuro del pasaporte COVID: implicaciones y efectos"

Link do wydarzenia

Prezentacja

  • 19.03.2021 r. (on-line): wykład otwarty pt. "Cuestiones legales sobre los test y las vacunas del COVID-19 en España"

Link do wydarzenia

  • 6.2.2020 r. wykładowca SPH  dr  José Luis Muñoz López wygłosił wykład pt. “Actualidad del Sistema Fiscal Español”  dla pracowników Ministerstwa Finansów, a Kierownik Centrum – dr Maria Supera-Markowska przedstawiła informacje o działalności Centrum.
  • 16.5.2019 r. odbyła się polsko-hiszpańska konferencja pt.:  „Aktualne problemy i wyzwania w zatrudnianiu pracowników w Polsce i Hiszpanii w kontekście rozwoju współpracy gospodarczej”
  • 17.5.2018 r. odbyła się polsko-hiszpańska konferencja pt.: „Aktualne zagadnienia prawnopodatkowe oraz z zakresu prawa handlowego w polsko-hiszpańskich relacjach gospodarczych”
  • 10.5.2017 r. odbyła się polsko-hiszpańska konferencja pt.: Rozwój przedsiębiorczości  w polsko-hiszpańskich relacjach gospodarczych – doświadczenia i perspektywy rozwoju oraz uwarunkowania prawne”
  • 5.11.2015 r. odbyła się polsko-hiszpańska konferencja pt.: „Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza – uwarunkowania prawne”