Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Centrum Prawa Niemieckiego

Kontakt:

Szkoła Prawa Niemieckiego
Collegium Iuridicum II, pok. 3.7.
ul. Lipowa 400-316 Warszawa
tel./fax (+48 22) 55 27 300
e-mail: spn.wpia@uw.edu.pl
Odwiedź stronę Centrum Prawa Niemieckiego

Kierownik: Maria Szpor

Od 1996 r. organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego kursy prawa niemieckiego i europejskiego, znane także pod nazwą „Szkoła Prawa Niemieckiego”. Są one realizowane przy ścisłej współpracy pomiędzy:

  • Wydziałem Prawa i Administracji UW,
  • Wydziałem Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn
  • Niemiecką Fundacją Międzynarodowej Współpracy Prawnej w Bonn.

Trwający przez cały rok akademicki kurs prawa niemieckiego i europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim adresowany jest przede wszystkim do studentów prawa i polskich prawników zainteresowanych bliższym poznaniem systemu prawnego Republiki Federalnej Niemiec oraz jego coraz silniejszych związków z prawem Unii Europejskiej. W zajęciach mogą uczestniczyć także studenci i absolwenci innych kierunków, jeżeli ich praca lub zainteresowania pozostają w związku z programem Szkoły.

Wykłady i ćwiczenia (wyłącznie w języku niemieckim) prowadzą niemieccy profesorowie i adwokaci. Kierownictwo naukowe sprawuje emerytowany profesor Uniwersytetu Bońskiego Marcus Lutter, wybitny znawca prawa prywatnego. Sprawy organizacyjne Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzi pod nadzorem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji dr Adam Szafrański.

Dotychczasowy dorobek Szkoły Prawa Niemieckiego obejmuje sześć zakończonych kursów w latach akademickich 1996/97 – 2006/07. Kursy te pomyślnie ukończyło 257 osób (uczęszczały one regularnie na zajęcia, a po zdaniu egzaminów końcowych otrzymały świadectwo ukończenia kursu). W zajęciach biorą również udział liczni wolni słuchacze. Od jesieni 2006 r. trwa jedenasty już kurs prawa niemieckiego i europejskiego.

Wszystkie dotychczasowe kursy udało się zorganizować bez pobierania opłat od uczestników. Jest to możliwe z jednej strony dzięki uprzejmości niemieckich wykładowców, którzy wygłaszają swoje wykłady honorowo, a z drugiej strony dzięki finansowemu wsparciu Szkoły Prawa Niemieckiego przez różne instytucje i firmy. Obok Niemieckiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy Prawnej, która w szczególności dysponuje środkami uzyskanymi od Rządu Federalnego w ramach programu „Transform” oraz od Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), Szkołę Prawa Niemieckiego wspierają także liczni sponsorzy prywatni.