Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Szkoła Prawa Hiszpańskiego

Szkoła Prawa Hiszpańskiego na WPiA UW

Studia w Szkole trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w języku hiszpańskim przez wykładowców uniwersyteckich lub hiszpańskich adwokatów. 

Rok akademicki, na który składają się dwa semestry obejmuje 9 modułów po 15 godzin wykładów (uzupełnionych następnie częścią ćwiczeniową - cztery razy po 1 godzinie ćwiczeń do każdego modułu) poświęconych następującym zagadnieniom:

  • Prawo konstytucyjne (Derecho constitucional)
  • Prawo cywilne (Derecho civil)
  • Prawo handlowe (Derecho mercantil)
  • Prawo finansowe  (Derecho financiero)
  • Prawo administracyjne (Derecho administrativo)
  • Prawo pracy (Derecho laboral)
  • Prawo karne (Derecho penal)
  • Prawo procesowe (Derecho procesal)
  • Prawo Unii Europejskiej (Derecho de la Unión Europea)

Studia przeznaczone są dla studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, innych wydziałów UW oraz zainteresowanych studentów lub absolwentów innych uczelni wyższych. 

XXI Edycja

Trwa  rekrutacja do XXI Edycji SPH! Zapraszamy do zgłaszania! W przypadku zgłoszenia i zapłaty czesnego do 31 maja br. opłata za studia w Szkole jest obniżona!

Zajęcia w ramach 9 modułów  odbywać się będą na Wydziale Prawa i Administracji UW w wybranych tygodniach w systemie zjazdowym (stacjonarnie) w: czwartki i piątki w godzinach 16.00-20.00 oraz w soboty w godzinach 10.00-14.00. Po zakończeniu wykładów w ramach każdego z 9 modułów Studenci będą mogli wziąć udział w części ćwiczeniowej zajęć do każdego modułu. Ćwiczenia będą się odbywały on-line w wymiarze 4 razy po 1 godzinie do każdego modułu zgodnie z harmonogramem podanym na pierwszym zjeździe w wybrane czwartki i piątki w godzinach 18.00-19.00. Informacja o opłacie za udział w studiach w Szkole znajduje się w karcie zgłoszenia.

Osoby zainteresowane udziałem powinny dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia  wraz z potwierdzeniem zapłaty za udział w kursie (zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia) do Centrum (pocztą lub osobiście do Kancelarii WPIA UW lub na adres mailowy: sph@wpia.uw.edu.pl).

W przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia (dostarczenia karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty).

Zapraszamy!