Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 1.
  mgr Magdalena Gąska-Caruk

  Odpowiedzialność deliktowa za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zastosowaniem sztucznej inteligencji

  • Promotor: dr hab. Leszek Bosek, prof. UW
  • Data obrony: 11.12.2023r.
  • Status: zamknięty
 2. 2.
  mgr Magdalena Maria Brzozowska

  Problemy związane ze stosowaniem tymczasowego aresztowania w Polsce na przykładzie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  • Promotor: prof. dr hab. Eleonora Zielińska
  • Data obrony: 11.12.2023r.
  • Status: w toku
 3. 3.
  mgr Urszula Comi

  Zabezpieczenie roszczeń w międzynarodowym arbitrażu handlowym na gruncie polskiego i angielskiego lex arbitrii

  • Promotor: dr hab. Andrzej Wiśniewski
  • Data obrony: 06.12.2023r.
  • Status: w toku
 4. 4.
  mgr Sebastian Rudnik

  Rola Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w kształtowaniu międzynarodowego prawa telekomunikacyjnego

  • Promotor: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. UW
  • Data obrony: 06.12.2023r.
  • Status: w toku
 5. 5.
  mgr Grzegorz Ilnicki

  Przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym jako koncepcja urzeczywistnienia ochrony godności pracowniczej

  • Promotor: dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, prof. ucz.
  • Data obrony: 27.11.2023r.
  • Status: w toku
 6. 6.
  mgr Edyta Litwiniuk

  Konstytucyjna wolność tworzenia i działania fundacji oraz jej urzeczywistnienie w polskim prawodawstwie

  • Promotor: dr hab Marcin Wiącek, prof. ucz.
  • Data obrony: 27.11.2023r.
  • Status: w toku
 7. 7.
  Jan Artymowski

  ewolucja myśli ustrojowej Stronnictwa Demokratycznego

  • Promotor: dr hab. Jan Majchrowski, prof. ucz.
  • Data obrony: 27.11.2023r.
  • Status: w toku
 8. 8.
  mgr Konrad Wojnarowski

  Klasyfikacja NUTS i jej znaczenie dla prawa Unii Europejskiej i polskiego prawa krajowego

  • Promotor: prof. dr hab. Hubert Izdebski
  • Data obrony: 17.11.2023r.
  • Status: w toku
 9. 9.
  mgr Kamila Zimoń

  Granice"prowokacji" policyjnej w świetle międzynarodowych i krajowych standardów zwalczania korupcji

  • Promotor: prof. dr hab. Eleonora Zielińska
  • Data obrony: 06.11.2023r.
  • Status: w toku
 10. 10.
  mgr Piotr Rysiak

  Podział spółki przez wydzielenie

  • Promotor: dr hab. Artur Nowacki prof. UW
  • Data obrony: 23.10.2023r.
  • Status: zamknięty